Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

КНСБ и АИКБ предлагат изменения в Кодекса на труда за компенсиране на работодатели и работници в кризисни ситуации

В Кодекса на труда да се въведат понятието принудителен престой за работодателя, за случаите, в които предприятията  …

повече

Становище на КНСБ върху проект...

1. Обща оценка Планът за възстановяване и устойчивост е част от инструмента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана...

Изказваме съболезнования на семейството на...

КНСБ и ФНСС изказват съболезнования на семейството на строителния работник, който загина днес при тежък трудов инцидент в град...

Ново задължение за работниците и...

На 17 ноември 2020 г. бе обнародвана промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено...

2508 лв. са нужни за...

В края на третото тримесечие общата стойност за издръжка на 4-членно домакинство (двама родители + две деца) достига до...