Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

КНСБ и КТ „Подкрепа“ свикват стачните си комитети за нагласите за протестни действия

В деня за достоен труд – 7 октомври, ръководствата на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ обявиха пред медиите, че свикат в понеделник националните стачни комитети на двете конфедерации заради нагласи за …

повече

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров:...

70% от българите получават месечо под средната работна заплата. Това обяви в „Денят започва“ по БНТ президентът на КНСБ Пламен...

Националният секретар на КНСБ Ася...

Националният секретар на КНСБ Ася Гонева е новият председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Гонева поема поста...

Пламен Димитров: 1000 евро е...

1000 евро е постижима средна работна заплата в рамките на следващите няколко години. Като казвам няколко, имам предвид поне 5-6...

Всеки 15 секунди по света...

Всеки 15 секунди в света умира по един работник вследствие на злополука, свързана с работата. Всеки ден 6300 работника...