Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

1268 лв. достигна нетната заплата за издръжка за един работещ през юни

През второто тримесечие на тази година продължава тенденцията за поскъпване на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот, макар и ..

повече

Работници от строителния сектор протестираха...

Работници от строителния бранш протестираха днес пред сградата на Народното събрание и проведоха шествие до Министерския съвет. В страната...

Строителни работници подкрепиха протестната декларация...

Две от най-големите синдикални организации, основни членове на Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ в лицето на „ПМУ“...

ФНСС бе гост на форум...

Федерация на независимите строителни синдикати бе поканена да вземе участие във форум свързан с тормоза на работното място, който...