Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Строителният сектор запазва ритъма на работа

Извънредното положение очевидно има отражение върху цялата икономика, но за момента повечето ни строителни компании, като че ли са …

повече

Експертите на КНСБ започват консултации...

Усложняването на ситуацията на пазара на труда и необходимостта от разяснения на новото законодателство, свързано с извънредното положение, налагат...

Проучване на КНСБ: Джинджифил, чесън...

Експресно проучване за изменението (нарастване/намаление) на основни хранителни и нехранителни стоки В условията на епидемична криза, наред с нарастването...

Позиция на КНСБ по одобреното...

На 2 април 2020 г. Европейската комисия одобри „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на европейски инструмент за...

Проучване на МКП в 86...

Повече пари в момента в света се харчат за спасяване на бизнес (в 29% от държавите), отколкото за осигуряване...