Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

КНСБ започва кампания „Искам още 100 лева“

Най-голямата обществена организация КНСБ започва кампания „Искам още 100 лв“. Инициативата е част от дългосрочна кампания за повишаване на доходите на …

повече

Проучване на МКП: Мултинационалните компании...

Мултинационалните компании трябва да отговарят за действията на своите подизпълнители, особено когато става въпрос за плащания под минималните нива,...

Експертно становище за разместване на...

Във връзка със законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, изразяваме следното становище до Комисията по трудово...

Предлагаме решение на проблема със...

През 2015 г. Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда (ИА ГИТ) е установила 352 предприятия, които са забавили изплащането...

Финална конференция по проект „Командироване...

Във връзка с проект „Подкрепа за справедлива и отговорна мобилност. Командироване на работници: укрепване на административното сътрудничество и достъпа...

Танцово студио www.ka-dance.com