Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Посещения в синдикалните организации в регион Хасково

Прeдседателят на СБХН“, зам.-председателят на ФНСС, председателя на Регионален  съвет в град Хасково Веселин Тодоров и..

повече

Становище относно въведеното изискване за...

Предвид изискванията за представяне зелени сертификати от част от работещите на територията на България, КНСБ заявява, че: ✔️ Последните...

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СТРОИТЕЛИ НА ВЕЧНА...

Скъпи строители, колеги и приятели! За мен е чест и удоволствие от името на Управителният съвет на Федерация на...

Експресно проучване динамика на цените...

Отчетеният през месец август  ускорен годишен темп на нарастване на цените на стоките в страната продължава и през месец...

Пламен Димитров: Настояваме за ръст...

Още от 1 ноември размерът на минималната работна заплата трябва да бъде увеличен на 700 лв., а от 1...