Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

1216 лв. нетно на месец достигна Заплата за издръжка за едно работещо лице

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно семейство достигна ..

повече

Анализ на ИССИ: Колко са...

Колко са истински богатите хора в България, ако съдим по техните спестявания? Според официалната статистика на БНБ, спестяванията на...

КНСБ с филм за историята...

По повод Деня на труда и международната работническа солидарност КНСБ представи документалния филм “История на синдикалното движение в България”....

Честит 1 май!...

Честит празник на труда, братя и сестри! Честит празник на работеща България! Днес отбелязваме Деня на труда и международната...

КНСБ: Настояваме за приемане на...

КНСБ отбеляза с поднасяне на цветя и венци пред мемориалната плоча, поставена до централата на конфедерацията в София, и...