Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Безплатна

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Писмо до министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова

Относно: Незаконосъобразното и безпринципно отхвърляне на текстове, уреждащи колективното договаряне в ЗИД на ЗДСл, предложени от …

повече

По-добро качество на социалните услуги...

На 28 юли по инициатива на КНСБ – централа и ФНСДУО,  се  проведе кръгла маса с представители на общини,...

ЕС се нуждае от силен...

Генералният секретар на ЕКП Лука Висентини се срещна с Жан-Клод Юнкер, президент на Европейската комисия. Те обсъдиха ключови политически...

Потребителските цени и издръжката на...

Днес, 27 юли 2016 г., в централата на КНСБ се проведе пресконференция, на която бяха представени актуални данни от наблюденията на Института за...

Скърбим за жертвите в Германия...

ФНСС изразява своята солидарност с народа на Германия и изразява своите съболезнования към семействата на убитите, след кървавите нападения...