Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

КНСБ се обяви остро срещу правителствена позиция, нарушава права на работниците

КНСБ се обяви остро срещу позиция на МС по дело С – 762/18 на Съда на Европейския съюз. В документа правителството приема, че…

повече

ФНСС отличи кмета на с.Пожарево...

Днес Сдружение „Федерацията на независимите строителни синдикати“ отличи с почетно отличие- златна значка „Майстор Кольо Фичето“ за възстановяването и...

Регионална конференция TANSIRC Загреб 18-19...

По проект „Към ново начало на индустриалните отношения в строителството в страните от Централна и Източна Европа“ се проведе...

Нито един няма да бъде...

Нито един човек няма да бъде ощетен заради промените в пенсионната формула. Това стана ясно след среща при министър-председателя...

АФИС: Предлаганите промени в Кодекса...

Вече стана традиция в първите месеци на годината работодателските организации да инициират законови промени, които увеличават гъвкавостта на трудовите...