Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Сътрудничество на ФНСС с консултантска мрежа Справедлив труд в Германия

Във всички консултантски центрове се извършват дейностите по ..

повече

КНСБ напомня: Стресът на работното...

Неблагоприятни психосоциални фактори на работното място заедно с повишено ниво на стреса влияят отрицателно на сърдечносъдовата система. Заболяванията, свързани...

Оптимистичният вариант: 1003 лв. минимална...

Минималната работна заплата може да достигне 1003 лева догодина. Това показват изчисленията на Института за социални и синдикални изследвания...

КНСБ стартира национално проучване за...

КНСБ стартира национално проучване за нарушения на трудовите права в България. За тази цел конфедерацията изгради онлайн платформа, чрез...

33 години ФНСС – Гласът...

Скъпи синдикални членове, строители! За мен е чест и удоволствие най-сърдечно да Ви поздравя по случай 33тата годишнина от...