Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Окончателно: Хартиената трудова книжка отпада

Народните представители приеха промените в Кодекса на труда на второ четене. Окончателно бяха приети ..

повече

115 години независима България!...

Днес отбелязваме 115 години от Независимостта на България. Едно от най-значимите събития в новата ни история се състои на...

Община Симитли стана домакин на...

На 20-ти септември 2023 г., в изложбената зала на Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“, в гр. Симитли...

Честит 60-годишен юбилей, г-н президент!...

Юбилеен 60-ти рожден ден днес празнува президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той не се страхува от трудните битки и...