Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Безплатна

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Стартира Кампания за достоен труд и права в предприятията на подизпълнителите

Относно: нес, 04.10.2016г, стартира национална кампания за „Достоен труд на доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“. Това е проект, който …

повече

Дебат за Европейския стълб на...

На 3 октомври в  „София Хотел Балкан” Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Икономическият и социален съвет на...

Здравословни работни места за всички...

Днес, 30.09.2016г., петък, в столичния х-л „Балкан“, зала „Рила“ от 10 часа се проведе конференция на тема  „Здравословни работни...

„Бежанската криза – национални рискове,...

Днес, 19 септември 2016г., в централата на КНСБ, зала „Европа“ се проведе кръгла маса на тема „Бежанската криза –...

Обява за курс за придобиване...

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “КОЛЬО ФИЧЕТО” към ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТРОИТЕЛНИ СИНДИКАТИ Специалност КОФРАЖИ – професионално обучение с придобиване...