Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Безплатна

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Дискусионен форум на тема „Социално-осигурителни системи в Европа. Правото на избор между капиталовите пенсионни схеми и солидарната система“

Относно: На 14 септември 2016 г. в Конгресен център „Глобус“ на КНСБ се проведе дискусионен форум на тема …

повече

КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват...

Днес, 12.09.2016г., ръководствата на двата национално представителни синдиката КНСБ и КТ „Подкрепа“ се срещнаха, за да обсъдят общата си...

КНСБ не приема позицията на...

На 02.09.2016г., в централата на КНСБ се проведе пресконференция, по повод  отказа и съпротивата на четири национално представителните работодателски...

Писмо до министъра на труда...

Изх. №  04 – 03 – 57/09.08.2016 г. Относно: Незаконосъобразното и безпринципно отхвърляне на текстове, уреждащи колективното договаряне в...

По-добро качество на социалните услуги...

На 28 юли по инициатива на КНСБ – централа и ФНСДУО,  се  проведе кръгла маса с представители на общини,...