Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Първо заседание на секторен съвет „Индустрия“ на КНСБ

Днес 15.03.2018 година се проведе първото редовно заседание на Секторен съвет „Индустрия“ към КНСБ при следния дневен ред …

повече

Командированите работници също имат права...

Запознайте се с разработената по проект „Справедливо командироване“ Брошура за командировани работници Бюра за консултации на работници от Централна...

В навечерието на 28-та годишнина...

В навечерието на 28-та годишнина на нашата федерация решихме да се срещнем с двама големи синдикалисти, доайени в своята...

28 години в борба за...

Братя и сестри синдикалисти, Днес, 11 март 2018 година, нашата  Федерация на независимите строителни синдикати отбелязва 28-та си годишнина,...

Честито Освобождение, българи!...

На 3 март (19 февруари по стар стил) 1878 г. в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между...