Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Дискусия Справедлив ли е зеленият преход за работещите?

Ръководството на ФНСС бе сред официалните гости на дискусия, посветена на темата за справедливия ..

повече

Председателят на ФНСС взе участие...

„Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) е безкомпромисна при установяване на случаи на работа без трудов договор“,...

КНСБ организира форум за необходимостта...

КНСБ и Фондация Фридрих Еберт България организираха днес, 19 юни, дискусионен форум “Необходимостта от Национален план за справедлив преход”....

Гласът на работеща България вече...

КНСБ вече има собствено студио – нашата синдикална трибуна, от която ще се чува още по-силно гласът на работещите...

ЕКП: ЕС разширява действията срещу...

Действията, необходими за предотвратяване на свързаните с работата ракови заболявания, ще продължат поне до 2028 г. съгласно споразумение, подписано...