Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА НОВ БИОЛОГИЧЕН АГЕНТ КОРОНАВИРУС SARS-COV-2, ПРИЧИНЯВАЩ ЗАБОЛЯВАНЕ COVID-19

Настоящата оценка на риска идентифицира опасности, свързани с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 и се извършва на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от …

повече

МВР публикува нов образец на...

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на...

Организационни и технически мерки за...

Безпрецедентната ситуация свързана с COVID – 19 налага пълна мобилизация на всички нива за запазване на здравето и безопасността на работниците...

Информация от Световната здравната организация,...

Как се разпространява COVID-19? В случай, че човек, който има COVID-19 кашля или издишва, се отделят капчици заразена течност....

Агенцията за метрологичен и технически...

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), като компетентен орган по отношение на лични предпазни средства (ЛПС), информира...