Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Синдикатите от балканския регион искат нов социален договор

Нов социален договор, който да бъде приет от Международната организация на труда през юни, искат синдикати от  …

повече

Декларация от балканската синдикална конференция...

Ние,  като представители на синдикалните конфедерации от Югоизточна Европа, членуващи в МКП и като част от Паневропейския регионален съвет...

„Щрабаг“ ЕАД получи наградата „Прометея“...

По идея на проф. д-р Желязко Христов от 2008 година КНСБ инициира учредяването на наградата „ПРОМЕТЕЯ”. Тя се връчва...

Ден на загиналите при трудови...

„В този ден, в който ние отдаваме почит на тези наши братя и сестри, които са загинали или пострадали...

Четвърти годишен доклад на КНСБ...

Докладът е подготвен по предоставена ни за целта информация от: –           ИА „Главна инспекция по труда“; –           основните членове,...