Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

1378 лв. е брутната заплата за издръжка, половината работещи българи не я достигат

През месец юни необходимият нетен месечен доход на работещо лице от едночленно семейство е ..

повече

Кампанията “Не си сам” подкрепи...

Благотворителната кампания „Не си сам” продължава да помага на по-тежките случаи на заболели от ковид синдикални членове. Към 7...

Пламен Димитров: Минималната пенсия трябва...

КНСБ вижда сериозна заплаха за стабилността и устойчивостта на осигурителната система, ако се възприеме, който и да е от...

Кампанията “За повече демокрация на...

КНСБ проведе вчера среща с част от ръководството и работници от строителната компания “Щрабаг” ЕАД в рамките на кампанията...

Синдикати и работодатели: Промените в...

Промените в Националния план за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат обсъждани с представителите на работниците и на работодателите....