Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

34 години КНСБ – Гласът на работеща България!

Днес Конфедерацията на независимите синдикати в България навършва ..

повече

Главна инспекция по труда и...

ГИТ и МТСП ще проведат национална кампания за превенция на трудовия травматизъм. За целта ще бъдат организирани регионални конференции...

Тревожна статистика: Ръст на смъртните...

По оперативна информация на НОИ през 2023 година у нас са регистрирани 87 смъртни случая при трудови злополуки, или с...

1438 лв. е нетната заплата...

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота на един работещ, който живее сам, достига 1438 лева към декември...

ЕКП: Азбестът още убива, ЕК...

Европейската комисия разполага с едва четири месеца, за да изпълни обещанието си за законодателна инициатива за проверка на сградите...