Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

1351 лв. нетно на месец достигна заплатата за издръжка за работещо лице

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължава тенденцията за значително поскъпване на живота и нарастване на разходите за ..

повече

Честита Нова 2023 година...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ, СКЪПИ СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ, Да посрещнем идващото ново начало на 2023 година с радост и светли...

КНСБ: Протести, ако парламентът не...

Заявяваме готовност за национални протестни действия, които ще бъдат в много големи мащаби, ако не се случи увеличението на...

Със сключения Отраслов колективен трудов...

Инж. Иванова, г-жо Бикарска, приемете поздравленията на СД на в. „Строител“ и екипа на изданието за преизбирането Ви за председател...

Пламен Димитров: Само 780 лв....

Само 780 лв. минимална работна заплата от 1 януари не е приемливо, каза след днешното заседание на Националния съвет...