Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Издръжката на живот расте, зее огромна граница между богати и бедни

Издръжката на живот за четиричленно домакинство у нас е нараснала с …

повече

Четвърти годишен доклад за резултатите...

Четвъртият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати обхваща действията на КНСБ за периода 2018 г....

Честит 1 май! Бъдете горди...

Поздравление от президента на КНСБ Пламен Димитров по повод 1 май – Ден на труда и международната работническа солидарност....

Светли Великденски празници...

Мир и надежда! Сбъднати пролетни мечти и обещания! Щастливи нови спомени!  Да възкресим добротата в сърцата си! Велики мисли...

Синдикатите от балканския регион искат...

Нов социален договор, който да бъде приет от Международната организация на труда през юни, искат синдикати от балканския регион....