Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

2340 лева на месец са необходими на четиричленно семейство за нормален живот

3055 лв. са необходими на месец на четиричленно семейство в столицата. Животът в София е с около 700 лв. по-скъп от този в …

повече

Национална кампания „Моето първо работно...

През месец Май ръководството на ФНСС посети няколко Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  – в Русе, в...

Европейска седмица за борба с...

През първите шест месеца на 2018 г. България председателства Съвета на Европейският съюз. Страната ни е развила една от...

ХVІІІ Международен детски етнофестивал „Децата...

На 31 май и 1 юни ще се проведе ХVІІІ Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност...

Сътрудничество на ФНСС с консултативни...

На 15.05.2018 г. в централата на Федерация на независимите строителни синдикати се проведе среща с представители на три консултативни...