Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Пламен Димитров пред Нова нюз: Актуализацията на бюджета не е невъзможна, а неизбежна

Със сигурност трябва да бъдат подкрепени тези предприятия, които имат ..

повече

Становище на КНСБ по повод...

Във връзка с отправен призив към служебното правителство България да ограничи износа на ток и последвалата публична дискусия КНСБ...

Пламен Димитров пред Нова Нюз:...

Със сигурност ще имаме нужда от средства за газови компенсации за някои индустрии, за някои производства и може би...

Промените в КТ целят да...

С инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни  синдикати към КНСБ, и с Цветелина Бикарска, зам.-председател на...

КНСБ не приема предложението за...

Във връзка с обявеното днес предложение на служебното правителство минималната заплата през 2023 г. да е 770 лв. КНСБ...