Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Работна среща в завода за теракот и фаянс „Хан Омуртаг

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети завода за теракот и фаянс „Хан Омуртаг“

повече

Проучване показва: Мускулно-скелетните смущения продължават...

Все още е голям процентът на работниците, на които се налага да повдигат тежести, свързани с навеждане и усукване...

Отбелязваме Световния ден за достоен...

Днес отбелязваме Световния ден за достоен труд. Денят се чества за 13-ти пореден път по инициатива на Международната конфедерация...

КНСБ внесе в Министерския съвет...

Делегация на КНСБ, водена от вицепрезидента Чавдар Христов, внесе днес в Министерски съвет необходимите документи, изискуеми според Наредбата за...

Включете се в дистанционен курс...

Дистанционно обучение на тема „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор „Строителство“ започва от днес. Обучението е насочено към заети лица...