Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!

УВАЖАЕМИ Д-Р ДИМИТРОВ,

От името на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати приемете нашите най-искрени…

повече

Честит първи учебен ден!...

Скъпи учители, Скъпи деца, Нека е честит първият ви учебен ден. Скъпи учители, Вие не само преподавате история, химия...

Бившият премиер Иван Костов се...

Трябва да бъде възстановена данъчната реформа преди 2001 г., да се поддържа макроикономическата стабилност и увеличаване на общото благосъстояние...

КНСБ предлага необлагаем минимум, по...

КНСБ предлага промяна на сегашната данъчна система в България – въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата,...

Финансовият министър готов да участва...

Финансовият министър Владислав Горанов е готов да участва в дебат по исканията на КНСБ за данъчните промени. Това заяви...