Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

Честит 24 май!

Честит празник на славянската писменост, българската просвета и култура! …

повече

Основни принципи при завръщането на...

Кои са основните проблеми, които възникват при завръщането към обичайния ритъм на работа след започналото разхлабване на мерките срещу...

КНСБ с жест към всички,...

През последните месеци минаваме през труден период, който постави и ще поставя изпитания пред нас. Справянето с кризата не...

По предложение на КНСБ –...

Постигнато бе съгласие между нас и работодателите минималното обезщетение за безработица да стане 60% от сумата, върху която се...

Сбогуваме се с Георги Карауланов,...

Уважаемо семейство, Уважаеми близки, приятели и съратници на Карата, Днес българското работничество, българското профсъюзно движение се прощават с един...