Представителство

и защита на трудовите и социални интереси на членовете ни

Възможност

за договаряне на по-високи заплати, отпуск и обезщетения

Валидност

на колективните трудови договори и споразумения без условия

Контрол

Сигнализиране на контролните органи за нарушение на  КТД

Защита

на интересите на членовете ни при уволнение

Социално

и солидарно подпомагане на работници и служители

Консултация

трудово-правна, социална, синдикална и консултантска помощ

Информираност

за безопасните и здравословни условия на труд

Повишаване

на квалификацията, преквалификация, семинари и обучения

Договаряне

на работни условия на труд, отговарящи на стандартите

КНСБ предлага цената на нощния труд да се увеличи поне с един лев

Цената на нощния труд трябва да се увеличи с поне лев. В момента тя е едва 25 стотинки, което е обидно за полицаи, медицински сестри, …

повече

Дигитализацията създава нови работни места,...

Бионични скелети помагат на работниците да заемат правилната стойка, за да не ги боли гърба. Черешите се берат от...

41% от хората прекарват повече...

В България 41 на сто от работниците казват, че работното време не съответства на семейните и социални ангажименти. Средно...

Мобилно приложение VOX KNSB събира...

Ново мобилно приложение на КНСБ ще помага на работници и клиенти да подават сигнали срещу некоректни работодатели и да...

КНСБ иска защита на работници,...

Недекларираният труд у нас е близо 16 на сто, при средно равнище в ЕС около 11, 6 на сто....