2015 година

Управителен съвет - Март 2015

На 21 март 2015 година в гр. Кюстендил се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати. Отбелязано бе и навършването на 25-тата годишнина от създаването на ФНСС.

15 Снимки