Европейска седмица за борба с трафика на хора с цел трудова експлоатация

През първите шест месеца на 2018 г. България председателства Съвета на Европейският съюз. Страната ни е развила една от най-цялостните институционални рамки за противодействие на трафика на хора в ЕС със структури за координация както на национално, така и на местно равнище. Председателството е възможност България да се позиционира като източник на устойчиви политики и практики, и да послужи като платформа за обмен на информация и добър опит за разработването и прилагането на политиките за борба с трафика на хора, в хода на присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС.

В тази връзка Националната комисия за борба с трафика на хора планира да организира Международен форум за отбелязване на напредъка, предизвикателствата и възможностите в сферата на борбата с трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на европейската интеграция на региона.

Превенцията отново е приоритет в Националната програма за 2018 г. – превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, кампании с акцент върху новите заплахи и реалности при трафика на хора, кампании по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. Ще бъдат проведени също таргетирани, информационни сесии сред специфични, уязвими групи, в т. ч. и с мигранти и граждани на трети страни.

Във връзка с това на 14.05.2018 година НКБТХ съвместно с експерти от централата на КНСБ, представителите на Федерация на независимите строителни синдикати, ФНСЗ и консултанти от консултативен център в Бремен проведоха кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Информационния ден бе инспириран от  кампанията на Европол „ Европейска седмица за борба с трафика на хора с цел трудова експлоатация“.

Раздадени бях много информационни материали във вид на брошури и листовки които да запознаят работниците мигранти и командировани такива с правата им при постъпване на работа в чужбина, както и да ги предпазят от злоупотреби на работното място.

ScreenHunter_110 May. 22 12.53 ScreenHunter_109 May. 22 12.53 ScreenHunter_108 May. 22 12.53 ScreenHunter_107 May. 22 12.52 ScreenHunter_106 May. 22 12.52И през тази година продължава работата в посока преодоляване на последиците от престъплението трафик на хора чрез прилагането на Националния механизъм за насочване и чрез предоставяне на цялостна подкрепа и защита за жертвите на трафик в приютите на НКБТХ.

 

Коментари са забранени.