загубите за строителния бранш, заради кризата с коронавируса, са около 80-100 млн. лв.

Според проучванията, които правим в Камарата на строителите в България, загубите за строителния бранш, заради кризата с коронавируса, са около 80-100 млн. лв. Това не е малко. Сумата е голяма, особено за малките фирми, които няма как да издържат ако не се направи нещо по-сериозно.

На въпрос колко човека работят в сектор Строителство инж. Терзиев съобщи, че по официална статистика става дума за около 200 000 хил. души. По думите му в кризата ще оцелее този, който има добре сключени договори, които няма да пропаднат. Тези, които имат разностранна дейност ще се справят. Говоря за фирми, които не извършват проекти само, например във високото строителство, а извършват и друг вид дейност каза той. Според него тези, които са по-балансирани и имат малко повече разновидности на строителни обекти, имат по-голям шанс да преминат през кризата.

Ако трябва да кажа за обществените поръчки, към днешна дата има около 220-250 млн. лв. забавения по плащания каза инж. Илиян Терзиев. Той допълни, че ако тези пари се разплатят по-бързо всяка фирма ще може да се разплати с подизпълнителите си, работниците си. Това ще даде възможност на глътка въздух и да можем да си запазим служителите и работниците. В момента това е най-важното за нашия сектор подчерта той. Инж. Терзиев заяви, че има голям недостиг на хора в бранша и единственият начин да бъдат запазени тези, които работят в момента е да им се плаща редовно.

Препоръчвам на държавата ако може да не спира обществените поръчки. От Камарата на строителите се обединихме и заявихме, че искаме да работим и да плащаме данъците си каза той. Председателят на УС на КСБ допълни, че в никакъв случай не трябва да се спират обществените поръчки за избор на изпълнител на даден обект. Ако сега бъдат спрени ще бъде трудно по-късно да стартират нещата завърши той.

Коментари са забранени.