Запознай се с трудовите и социално-осигурителните си права в Германия!

В сградата на КНСБ отвори врати консултантски център за българи, които заминават на работа в Германия.
В центъра можеш да получиш експертна информация относно основните си трудови и социално-осигурителни права, процедурите във връзка със започване на работа, действащото трудово законодателство в Германия и други. Имай предвид, че центърът не предлага информация за работните места във ФРГ.

Консултация можеш да получиш преди своето заминаване, по време на работата си във ФРГ или след завръщането си по телефон, електронна поща или в приемната на КНСБ, без значение дали си член на организацията или не. Желателно е да уговориш консултацията предварително на посочените по-долу контакти.

Инициативата цели разширяване на защитата на правата на българските работници и служители зад граница.

Координати на консултантския център

Адрес: 1040 София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, партер

Консултанти:

Нели Ботевска
главен експерт в отдел „Международно сътрудничество” на КНСБ
тел. +359 2 40 10 442, +359 884 117 829
nbotevska@citub.net

Мая Грамовска
експерт (юрист) в направление „Социална защита, безопасност и здраве при работа”
тел. +359 877 280 408; +359 2 40 10 478
mgramovska@citub.net

Центърът е изграден в рамките на проект „Европейска мрежа за справедлива мобилност”, който стартира през м. април т.г. и в който партньори са КНСБ, Конфедерацията на германските синдикати (ДГБ), НПО от ФРГ „Труд и живот”, Синдикалната федерация на работещите в строителството от Румъния и Конфедерацията на синдикатите в Словения.

Проектът е пилотен и цели разширяване постигнатото по приключилия през пролетта на 2014 г. проект на ДГБ с участието на КНСБ „Справедлива мобилност”. В рамките на проекта са изградени 6 консултантски центъра във ФРГ (Берлин, Франкфурт на Майн, Дортмунд, Хамбург, Мюнхен, Щутгарт), в които сътрудниците по проекта и юристите на германските синдикати предоставят правни консултации на работници мигранти от Централна и Източна Европа на родните им езици.

Коментари са забранени.