За нас

diulgФедерацията на независимите строителни синдикати е учредена на своя Първи конгрес, проведен на 11.03.1990 год. в гр. София – зала №11 на Националния дворец на културата.

Федерацията е доброволно обединение на равноправни и автономни организации и синдикати в които членуват работещи в строителството – жилищно, битово и пътно, в предприятията за строителни материали и изделия, проектното дело, кадастъра, ремонта и поддържането на сгради и пътища, благоустройството и инфраструктурата, услугите и други обществени оферти. Тя е правоприемник на Федерацията на профсъюзните организации от строителството и строителната промишленост – саморазпуснала се на своя Дванадесети конгрес – 11.03.1990 г.

Федерацията на независимите строителни синдикати, прокламира своята независимост при създаването си и за своето съществуване от тогава до сега неотклонно показва, че е независима от политически партии и организации, от държавни органи и структури, от работодателите и техните организации, както и от всякакъв вид други обществени организации и движения.

Федерацията на независимите строителни синдикати е легитимно и представително синдикално образувание с национална същност в рамките на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), чиито член и неин съучредител. Последното синдикално преброяване, приключило в края на 2011 година по безспорен начин за пореден път потвърди, че ФНСС покрива всички критерии за представителност на отраслово равнище, предявени от МС на Р. България.

От 1994 год. Федерацията е член на Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобивната промишленост (European Federation of Building and Woodworkers или EFBWW) със седалище в град Женева. В тази Федерация членуват над 11 милиона строители и дървопреработватели от 126 страни и обединени в 184 национални синдикални сдружения.

Със статут на постоянен наблюдател нашата Федерация е в Европейската Федерация на строителите (FIEC). Редовни членове в тази Федерация са само синдикални сдружения от държавите членове на Европейския съюз.