КНСБ отбелязва 1 май с над 100 инициативи в цялата страна

По повод 1 май – Международният ден на труда и работническата солидарност и официален празник на КНСБ, през днешния и утрешния ден конфедерацията и регионалните ѝ структури в цялата страна, заедно с основните членове и синдикалните лидери на организациите по места, организират над 100 инициативи.

Те включват изнесени приемни, дискусионни форуми, безплатни трудово-правни консултации за всички граждани. В някои градове ще се проведат и спортни празници, игри за работниците и техните семейства, ще има и празнични концерти.

По повод 1 май КНСБ започва и информационна юридическа видео поредица в социалните мрежи. Целта е всеки работещ да може да се ориентира какво да направи при проблем, към кого да се обърне и да получи съдействие за трудовите си права. Кампанията е под надслов “Знам трудовите си права”. През месец май конфедерацията ще стартира и свой подкаст за трудово-правни въпроси, казуси с участието на юристи и икономисти. Всеки, без значение дали е синдикален член или не, ще може да задава въпроси, свързани с трудовото правоотношение, нарушения и проблеми на работното място.

Днес, 30 април, по повод Деня на труда Регионалният съвет на КНСБ в Пазарджик проведе информационна кампания с изнесена приемна под надслов „По-високи доходи с твоя синдикат“. На площад „Константин Величков“ експертите на Регионалния съвет даваха на жителите на града консултации по трудови, социални и синдикални права. В акцията се включи и Синдикатът на българските учители в Пазарджик. Хората повдигаха проблеми, свързани с ниските доходи, неспазване на работното време, неизплащане на извънреден труд и др.

Регионалният съвет в Сливен започна инициативите още на 25 април, когато в общинския съвет на КНСБ в Нова Загора се проведе среща със синдикалисти и бе организирана приемна. На 27 април се проведе среща в “Топлофикация – Сливен” АД, а на 29 април в „Е. Миролио“ АД, Сливен. Днес бяха организирани съвместни приемни със СБУ в ОбС на КНСБ – Нова Загора и в Сливен. Поставени бяха въпроси, свързани с пенсионното осигуряване, възможности за ранно пенсиониране на учителите – права и условия, спазване на трудовото законодателство и др.

В Ловеч днес също се проведе информационна кампания под надслов „По-високи доходи с твоя синдикат” по случай и утрешния Международен ден на труда и работническата солидарност. Интерес предизвикаха пенсионните и осигурителните права, както и определените от закона условия за навършена възраст и осигурителен стаж.

По случай 1 май и като част от кампанията на КНСБ „По-високи доходи с твоят синдикат“ Регионалният съвет на КНСБ в Хасково организира днес мобилна приемна за гражданите на Община Харманли, на която екипът предостави безплатни трудово-правни консултации и материали във връзка с Деня на труда.

Също днес в центъра на Благоевград се проведе изнесена информационна приемна под наслов „По-високи доходи с твоя синдикат“. Целта ѝ бе да достигне до максимално голям брой хора и да ги информира за техните права, а младите хора да бъдат подготвени за първо си работно място. Гражданите проявиха интерес към водещите цели на ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., а именно – най-малко 78% от населението на възраст от 20 до 64 години следва да има работа, най-малко 60%  от възрастните следва да участват в обучение всяка година и намаляване на бедността – с най-малко 15 милиона да се свие броят на лицата, изложени на риск от бедност или социално изключване. Интерес имаше и към теми като обезщетения при общо заболяване, правото на пожизнена пенсия за старост от УПФ, предизвикателствата пред хората с увреждания и др.

По повод 1 май Регионалният съвет на КНСБ – Габрово проведе информационна кампания с открита приемна, която се състоя на 30 април от 13 до 16 часа в офиса на синдиката. По време на събитието екипът на регионалната структура, заедно с представители на федерации към КНСБ, даваха безплатни консултации, свързани с трудовото и осигурителното законодателство и информираха гражданите за кампанията „По-високи доходи с твоя синдикат“, която КНСБ  провежда в цялата страна.

Специално участие в приемната взе психологът Габриела Гатева, която предостави професионални насоки за разпознаване симптомите на бърнаут, как влияе той на здравето на работниците и начините за справяне с последиците от „прегарянето“.

Гражданите, които дойдоха на приемната споделиха свои преживявания, проблеми и трудности, свързани с условията на труд, стреса и натовареността на работното място. Те също така изразиха желание за последващи срещи на различни теми, които ги вълнуват, като например начини за балансиране между семейния и професионалния живот, механизми за по-ефективно организиране на работния процес и постигане на повече удовлетвореност в работата.

Утре, 1 май, Регионалният съвет на КНСБ в Русе организира празничен концерт в центъра на града с участието на фолклорен танцов състав „Русчоклийче“. Информационни приемни ще има и в Разград, Варна и Бургас. 

Коментари са забранени.