Командированите работници също имат права

Запознайте се с разработената по проект „Справедливо командироване“ Брошура за командировани работници

Бюра за консултации на работници
от Централна и Източна Европа
www.faire-mobilitaet.de | www.fair-arbeiten.eu
Офис за консултации „Справедлива мобилност“ в Дортмунд
(Beratungsstelle Faire Mobilitat Dortmund)
Телефон +49 (0) 231 18 999 859
E-Mail: dortmund@faire-mobilitaet.de
Офис за консултации „Справедлива мобилност“ във Франкфурт на Майн
(Beratungsstelle Faire Mobilitat Frankfurt am Main)
Телефон +49 (0) 69 2729756-6 и -7
Телефон +49 (0) 69 153 452 31
E-Mail: frankfurt@faire-mobilitaet.de
Офис за консултации „Справедлива мобилност“ в Манхайм
(Beratungsstelle Faire Mobilitat Mannheim)
Телефон +49 (0) 621 150 470 14
E-Mail: beratung@faire-mobilitaet-mannheim.de
Офис за консултации „Справедлива мобилност“ в Мюнхен
(Beratungsstelle Faire Mobilitat München)
Телефон +49 (0) 89 513 990 18
E-Mail: muenchen@faire-mobilitaet.de
ИГ-БАУ (IG-BAU)
Olof-Palme-Str. 19
60439 Frankfurt/Main
Tel: +49 (0) 69 95 73 70
www.igbau.de
Консултации в България, КНСБ
София 1000, Пл. Македония 1
партер, Приемна на КНСБ
Tel: +359 (0) 2 4010 476; + 359 (0) 2 4010 422
E-Mail: vmikova@citub.net; nbotevska@citub.net
Партньорите по проекта:
SSSH
Trg kralja Petra Krešimira IV
10 000 Zagreb, Хърватия
Телефон +385 (0) 1 465 50 90
E-Mail: upuceni.radnici@sssh.hr
ZSSS
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana, Словения
Телефон +386 (0) 1 43 41 290
E-Mail: marko.tanasic@sindikat-zsss.si

Коментари са забранени.