Моето първо работно място

моята първа работаС този раздел експертите на Федерация на независимите строителни синдикати целят:

  • подпомагане развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България;
  • улесняване на прехода  от училище към пазара на труда;
  • стимулиране на успешната адаптация на учениците към света на труда;
  • подпомагане кариерното развитие на учениците;
  • както и информиране за мерките срещу разрастването на сивата икономика (назначаване на работа без сключен трудов договор и т.н.).

През изминалата година КНСБ направи образователна кампания на „Моето първо работно място” за която бяха  изработени наръчници за зрелостниците, както и листовки по девет теми, които сега ще споделм с Вас:

1. ИСКАМ ДА ПОСТЪПЯ НА РАБОТА
2. ЗАПОЧВАМ РАБОТА
3. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА МОЯ ТРУД
4. ЗАЩИТА ОТ РИСКОВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО И В ЖИВОТА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
5. РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ – МОГА ЛИ ДА ГО УПРАВЛЯВАМ САМ(А) И КАК?
6. БЕЗОПАСЕН И КВАЛИФИЦИРАН ТРУД – ОТ КОГО ЗАВИСИ?
7. ВЕДНЪЖ ПОСТЪПИЛ(А) НА РАБОТА, МОГА ЛИ НЕЩО ДА ПРОМЕНЯ? А, АКО НЕ МИ ХАРЕСВА, КАК ДА НАПУСНА?
8. КОЙ СЛЕДИ ЗА ПРАВАТА НА РАБОТЕЩИТЕ? КЪДЕ И КАК ДА ГИ НАМЕРЯ?
9. РАБОТА В ЧУЖБИНА – ИНТЕРЕСНО Е. ИМА ЛИ ПРАВИЛА?