Защита от рискове на работното място и в живота – задължително осигуряване

1. Що е  риск и как ще бъда защитен/а/ – сам/а/ или в колектив?

През целия си живот човек е изложен на различни  рискови ситуации – можем да се спънем, ходейки по улицата, да се разболеем внезапно и т. н. Непредвидени събития могат да ни връхлетят и в предприятието,  на  работното ни място – бързайки за работа може да  си навехнем крака, от наш болен колега да се заразим от грип или внезапно да останем без работа. Случките в живота ни могат да имат и положителни последици и дори да се планират – една бъдеща бременност и раждане на дете.

За да бъдат работещите защитени от непредвидени и рискови ситуации, държавата организира и поддържа социално-защитни системи.

Такава е и системата на Държавното обществено осигуряване (ДОО), в която работещите задължително се включват от деня на започване на трудовата дейност.  Да се включиш в системата на  ДОО, означава да бъдеш осигурен и защитен от неблагоприятните последици при реализирането на някой от рисковете, за които тя отговаря (болест, трудова злополука, професионално заболяване, безработица, инвалидност, старост, смърт).

За да  гарантира  защитата на всеки, който се труди, държавата, чрез законите, е задължила всички работодатели, които наемат работници и служители, както и самите работници и служители, да са  осигурени в  ДОО.

В ДОО защитата от рискове е  колективна – всички, които работят, внасят в отделните фондове на тази система част от трудовото си възнаграждение – осигурителна вноска. Работодателите (предприятията) и държавата също имат задължение към осигурителната система и плащат определен процент от  осигурителната вноската.  Работодателят  има и друго задължение – да начисли вноската и да я внесе по фондове.  Така се формират отделни „касички” (фондове на ДОО – „Общо заболяване и майчинство”, „Безработица”, „Трудова злополука и професионална болест”,  „Пенсии”). По този начин се събират финансови средства, от които на изпадналите в затруднение – болни, родители отглеждащи деца, възрастни или безработни, се изплаща сума, наречена обезщетение или пенсия, която замества заплатата, загубена при настъпването на риска.

Личното участие на работещия в тези фондове  и участието на неговия   работодател (предприятие) е задължително!

Колективността и солидарността са отличителните черти на този  защитен механизъм! Дали солидарността е добър защитник?  Отговор на този въпрос е дало човечеството, което на всички езици е формулирало мъдростта „Сама ръка и в морето не може да се умие”.

Осигурителната защита е гарантирана само на осигурените лица и при настъпването на „осигурителен риск” те  могат да разчитат на обезщетение в достатъчно голям процент от заплатата, върху която редовно са се осигурявали. Плащането на пари отделно – в плик или на списък, колкото и да са като размер, освен че е нарушение на законите, не ти носи никакви осигурителни права и ощетява единствено теб !

2. Обезщетения при болест или инцидент на работното място.

Като част от защитната система действа и здравно осигуряване, което също е задължително. Всяко здравноосигурено лице има право на здравни грижи и обслужване при личния лекар или при необходимост от специализирана медицинска помощ, престой в болница, определен брой манипулации при лекар по дентална медицина и т. н.

Наред с това, осигуряването в ДОО ти дава право и на парично обезщетение за дните, когато си болен.

Условието да получаваш парично обезщетение при болест е да си плащал вноски за този риск най–малко 6 месеца, като не е задължително те да са последователни. Изключение от това правило има за ненавършилите 18 години, както и за пострадалите при трудова злополука или професионална болест.

Паричното обезщетение при заболяване е в размер на 80% , а при трудова злополука или професионална болест  90% от средно-дневното  възнаграждение за предходните 12 месеца. Когато не са налице тези 12 месеца, т.е. лицето не е работило, се взима предвид минималната работна заплата.

3. Далече ли е пенсията?

Започвайки работа никой не се замисля за пенсия! Но с помощта на информационните технологии всяко наше действие или бездействие се регистрира от осигурителните системи и рано или късно поражда последствия (позитивни или негативни).

Поради това…

Всеки ден работа без договор и без осигуровка  „подяжда” до живот  социалните ти права и особено  правото на пенсия.  А за правото на пенсия се изисква голяма продължителност на труд и осигуряване – десетки години.