Моите права

моите праваПогазването на фундаменталните човешки права и свободи, гарантирани от  международното и българското законодателство, са посегателство върху избрания от нашата страна път на демократични промени, създаване на гражданско общество и приобщаване кьм европейските ценности.

Ти си работник или служител, човек на физическия или на умствения труд, за който получаваш възнаграждение от своя работодател.

Но преди всичко – ти си гражданин на Република България – държава, която с основния си закон – Конституцията, ти гарантира както правото на труд така и правото на сдружаване за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване, колективно трудово договаряне и стачка –  най- фундаменталните права на синдикалното движение. Нещо повече – тези права стоят в основата на всички човешки права и възможностите за тяхната защита.

Като човек на наемния труд, не забравяй своите синдикални, трудови и социални права!

Затова те призоваваме, въпреки натовареното ти ежедневие изпълнено с множество проблеми и тревоги, да отделиш поне малка част от своето време, за да се запознаеш с настоящите материали, за да си разясниш кои са твоите синдикални, трудови и социални права, как да ги търсиш и отстояваш без да бъдеш юрист. Това ще ти даде възможност да опознаеш по-добре тези права и възможностите за тяхната защита, ако те бъдат потъпквани.

Запомни!

ФНСС е основен член на КНСБ, и те заедно с останалите структури на синдиката водят борба за утвърждаване на синдикалните, трудови и социални права на своите членове и винаги са готови да ти окажат помощ за защитата им.

По всяко време в сградата на Федерация на независимите строителни синдикати нашите експерти ще се опитат да ти разяснят твоите синдикални, трудови и социални права, в частност: правото ти на сдружаване в синдикални организации, правото ти на участие в колективни трудови преговори и в законно организирана стачка, както и твоите осигурителни права.