Моите синдикални права

project-8Ти си работник или служител, човек на физическия или на умствения труд, за който получаваш възнаграждение от своя работодател.

Но преди всичко – ти си гражданин на Република България – държава, която с основния си закон – Конституцията, ти гарантира както правото на труд така и правото на сдружаване за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване, колективно трудово договаряне и стачка – най- фундаменталните права на синдикалното движение. Нещо повече – тези права стоят в основата на всички човешки права и възможностите за тяхната защита.
Погазването на фундаменталните синдикални права и свободи, гарантирани от международното и българското законодателство, са посегателство не само върху синдикализма, но и върху избрания от нашата страна път на демократични промени, създаване на гражданско общество и приобщаване кьм европейските ценности.

Като човек на наемния труд, не забравяй и другите си права!
По своята същност синдикалните права са неделима част от човешките права. Правото на трудещите се да сформират и да се присъединяват към професионални сдружения са основен елемент от международно признатите права на човека. Тъй като между човешки и синдикални права има пряка и двупосочна взаимна връзка и обусловеност, за синдикалното движение всички човешки права са от особена важност.

Имайки предвид значението и важността на синдикалните права българския законодател в основния закон на РБ – Конституцията гарантира на всички работници и служители правото да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване, правото на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси, както и право да се събират мирно и без оръжие на събрание и протести.

Редица работодатели правят опити за забрана дейността на синдикалните организации. Не са малко и случаите, при които е налице oтказ за признаване на синдикални oрганизации, преследване на синдикални членове, уволнение на синдикални лидери.

Наш дълг и основна задача, като основен член на най-голямата обществена организация в България, е да не допускаме това да се случва по никакъв начин. За да успеем обаче ни е необходима и твоята помощ, защото когато се сдружаваме, ние ставаме силни, когато се подкрепяме взаимно ставаме непобедими.
Затова те призоваваме, въпреки натовареното ти ежедневие изпълнено с множество проблеми и тревоги, да отделиш поне малка част от своето време, за да се запознаеш с настоящия материал, за да си разясниш кои са твоите синдикални права, как да ги търсиш и отстояваш без да бъдеш юрист. Това ще ти даде възможност да опознаеш по-добре синдикалните си права и възможностите за тяхната защита, ако те бъдат потъпквани.
За да защитим твоите права, както и за да отстояваме европейското бъдеще на България, ние те приканваме да станеш част от голямото ни синдикално семейство. Това ще ти помогне да бъдеш трудов човек с достойнство.

I. ПРАВНИ ОСНОВИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ТИ ПРАВА
II. ЗАЩО ДА ЧЛЕНУВАШ В СИНДИКАТ?
III. КАКВО ТИ ДАВА ЧЛЕНСТВОТО ВЪВ ФНСС?
IV. КАК ДА ПОСТЪПИШ АКО В ТВОЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ НЯМА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ?
V. КОГАТО ТВОИТЕ СИНДИКАЛНИ ПРАВА СА НАРУШЕНИ