Моите социални права

социални праваВ нашето ежедневие на трудещи се е жизненоважно да сме по-информирани, по- познаващи правата си. Една от основните мисии на синдикализма и на ФНСС е периодично да ви запознава с актуалното в областта на вашите социални права.

Съзнаването на тази наша мисия и амбиция е двигателят на последователната работа на екипа на ФНСС по разясняване и популяризиране на социалното законодателство. И тъй като това законодателство се развива, не рядко и под синдикалния натиск или предложения от страна на Конфедерацията към която принадлежим, развиват се и се разнообразяват и социалните мерки и политики, с които се изгражда държавната система за социална защита.

Известно е, че 2010 г. премина под знака на обсъждането на варианти за промени в условията за пенсиониране. Приетият през м. август от правителството законопроект за изменение и допълнение /ЗИД/ на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ не отразяваше нашите балансирани предложения за достъп до пенсия, поради което ФНСС участва в организираният от КНСБ, Национален протестен митинг на 7.10.2010 г. В денят преди протеста ЗИД на КСО, гласуван от Министерски съвет и на първо четене в комисия от Народното събрание беше оттеглен. След продължилите преговори в края на годината между социалните партньори /правителство, синдикати и работодатели/ се подписа Национално споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство.

Споразумението съдържа обвързани мерки, които имат за цел до 2020 г. да стабилизират пенсионната система и да повишат адекватността на плащаните от нея пенсии, като мерките вече са част от българското осигурително законодателство. Най – големият успех, който КНСБ, заедно със своите структури в това число и ФНСС постигнаха, е запазването на условията за пенсиониране на категорийните работници до края на 2014 г.

Ето защо, в настоящия раздел Моите социални права ние ви предлагаме да се запознаете с новите правила в областта на социалноосигурителното законодателство.

Информацията отново е предназначена за вас – работниците и служителите, за вашите колеги и близки, за всички хора на труда, за гражданите на България.

В раздела ще научите за възможностите, които предлага нашата система за социална защита и ще ви насочи как, кога и какво можете и трябва да очаквате от нея. Знанията, които ще ви дадем със сигурност ще ви донесат повече увереност и спокойствие във вашия трудов делник. Но само силата на знанията не винаги е достатъчна за да пазим и отстояваме правата си. Нужна ни е и силата на СОЛИДАРНОСТТА.

Затова трябва да браним и отстояваме и своето право да се сдружаваме, да бъдем солидарни, да бъдем заедно в стройни и многобройни синдикални редици. Така общата синдикална сила на ФНСС ще бъде сила за защита на всеки от вас!

I. ЗНАЙ СВОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
II. КАКВО КАЗВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА НАШЕТО ОСИГУРЯВАНЕ?
III. ЗА КАКВО МОЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?
IV. В ОЧАКВАНЕ НА ПЕНСИЯТА
V. СПОЛЕТИ ЛИ ТЕ ЗЛОПОЛУКА, В БЕДАТА НЯМА ДА СИ САМ!
VI. А КОГАТО ОСТАНЕШ БЕЗ РАБОТА…
VII. ПОМОЩ ЗА ИЗПАДНАЛИТЕ В НУЖДА
VIII. КОГАТО ОЧАКВАМЕ ИЛИ ОТГЛЕЖДАМЕ ДЕТЕ
IX. КОГАТО ТРЯБВА ДА ТИ ПОМОГНЕ ЛЕКАРЯТ
X. ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В СИЛА ОТ НАЧАЛОТО НА 2014 ГОДИНА