Знай своите права и задължения

Ти живееш и работиш в Република България. Твоята страна, както подобава на всяка развита и социална държава в съвременния свят е длъжна да не те оставя сам на себе си, когато те сполети беда, поради болест, неработоспособност, трудова злополука, инвалидност, безработица, старост …

ТВОЕТО ОСНОВНО ПРАВО на защита, когато си в беда, е въплътено в националната ни система за социална защита. Конституцията на България, множество закони и други документи създават правилата за нейната дейност и начините за ползването й. А редица държавни и обществени органи, институти и организации прилагат правилата на тази система, така че ПРАВАТА да стигнат до теб и се грижат за усъвършенстването на тези правила, за начините за набиране и разходване на средствата за реализиране на ТВОИТЕ ПРАВА.

Да, необходими са средства за социалната ни защита … Сигурно се питаш как и откъде идват те? Къде се натрупват, за да финансира ТВОИТЕ СОЦИАЛНИ ПРАВА.

Редно е да очакваме и вярваме, че държавата ще ни помогне, когато останем без работа или отглеждаме рожбата си, или когато е дошла болестта, трудовата злополука, неработоспо-собността или просто годините, преминали в труд, вече тежат …Но ВАЖНО Е и да помним, че държавата сме всички ние. От тук се ражда и неотменното задължение гражданска отговорност на всеки от нас – лично да участваме в грижата да бъдем защитени, да сме отговорни към изненадите, които може да поднесе животът на всеки от нас, да сме спокойни за старините си, когато няма да можем да изкарваме хляба си с личен труд.

КАК?
• като отделяш част от дохода си за осигурителни вноски в държавното обществено осигуряване (ДОО), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и следиш за редовното им внасяне от твоя работодател, заедно с частта, която той дължи.
• като следиш честно и редовно да бъдат отчислявани и внасяни дължимите от теб данъци.

Може би се питаш (както и мнозина!): не те ли ощетява тази система за социално осигуряване? Къде отиват парите, които ти удържат всеки месец от заплатата, която и без това не винаги стига? Кой и как изразходва тези пари?

Отговорът е в простата и очевидна истина: материалните блага във всяка държава се създава и натрупват с труда на всички нейни граждани!

Следователно, парите, с които се плащат обезщетения, пенсии, медицински услуги, социални помощи са парите от нашия труд! За това от нашите данъци се захранват социални фондове и програми, а нашите осигурителни вноски отиват направо във фондовете на независимите от държавния бюджет Национален осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Така
>     тези средства се използват по точно предназначение;
>     те се събират и харчат, за да се осигурят днес пенсиите на нашите родители и нашите пенсии утре;
>     можем да получим медицинска помощ от личния лекар и в здравните заведения;
>     със солидарната подкрепа на всеки от нас безработния, пострадалия от трудова злополука; майките, които отглеждат малките си деца, заболелите наши колеги и пенсионерите получават пари, които заместват загубения техен трудов доход;
>    с нашите данъци и осигурителни вноски се събират и спестяват пари и за бъдещето на деца ни, следователно и на държавата ни.

Справедливо е изискването работодателят да има задължителен дял в твоето осигуряването произтича от приноса на твоят труд в приходите и печалбата на предприятието. Изпълнява ли това, законово задължение твоят работодател?

Твое е правото да изискваш, да контролираш, да сигнализираш контролните органи или твоя синдикат за да защитят правата ти.

Как да отстояваш своите права и интереси в социалното осигуряване?

Потърси синдикалната си организация! Тя е твоят посредник и представител .

Ако желаеш лично да следиш за правата си, тогава трябва:
>     да правиш (периодично!) справка във ведомостта за заплатите или да проверяваш фиша за твоето възнаграждение;
>     да сигнализираш незабавно при нередности контролните органи, както и да се консултираш в районното управление “Социално осигуряване”;
>     да следиш своевременно и за осигуряването си в избрания универсален и/или професионален пенсионен фонд, които гарантират допълнителна пенсия и срочна професионална пенсия.
>     да съдействаш активно за дейността на твоята синдикална организация по колективното трудово договаряне и споразуменията с работодателя;
>     да помниш винаги, че “спестяването” от размера на месечните ти осигурителни вноски е измамна изгода, която те обрича на по-малки обезщетения при болест, бременност и раждане на дете, на по-ниска и несигурна пенсия.

И все пак бъди уверен, че твоята синдикална организация е най-преданият борец и защитник за отстояване на твоите права и правата на твоите колеги. Защото, откакто е възникнала Федерацията на независимите строителни синдикати води борба в защита и отстояване на правата и интересите на всички трудещи се в сектор Строителство.

За да си уверен в твоите права и задължения ще помогне и компетентният съвет, помощ и защита от:
>     твоята синдикална организация;
>     териториалните структури на ФНСС в твоята община, в твоя град;
>     експертите в Централата на ФНСС.

Винаги можеш да разчиташ на тяхната готовност да бъдат до теб при отстояване правата ти на социална защита, НО Е ВАЖНО И САМ ДА ЗНАЕШ ДОСТАТЪЧНО ЗА ТЕЗИ ПРАВА.