Когато трябва да ти помогне лекарят

Има ли нещо по-ценно от здравето? Грижата за него е не само твоя – тя е на цялото ни общество и на държавата.

Ти, заедно с всички български граждани, според закона си задължително осигурен в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). С натрупаните в нейно разпореждане средства тя поема изцяло или частично разходите за твоето медицинско обслужване. А средствата се натрупват от здравноосигурителните вноски – твоите, нашите, на всички граждани.

Твоята здравноосигурителна вноска е част от осигурителната вноска, която се удържа от заплатата ти. Към това, което плащаш добавя и работодателя ти. Общата сума, която внасяте е 8 на сто, а твоята част е 3,2 % от твоята заплата. Така ти придобиваш правата на осигурен по Закона за здравното осигуряване.

Правата на пациентите са изброени подробно в закона и са част от Националния рамков договор между НЗОК и съсловните организации на лекарите и стоматолозите.

Кое е най-важното, което трябва да знаеш?

•     Ти имаш право на гарантиран достъп до медицински и дентални дейности за:
>     предпазване от заболявания (профилактика);
>     ранно откриване на заболяване;
>     определяне на болестта и за лечението й, както в болница, така и от лекари-специалисти, които не работят в болница;
>     възстановяване след прекарано заболяване.

•     Осигурени са ти:
>     неотложна (спешна) помощ при внезапни случаи;
>     диспансерно наблюдение при хронични заболявания;
>     медицинска помощ и грижи при бременност, раждане и майчинство;
>     аборти по медицинско предписание и при бременност от изнасилване;
>     дентална помощ;
>     медицински грижи и лекарствени средства при лечение в дома;
>     медицинско освидетелстване и експертиза преди постъпване на работа и за временна неработоспособност поради болест (издаване на първичен болничен лист и на продължение на болничния лист).

•     Твое право е:
>     свободно да избереш лекар /лекар по дентална медицина/ от лечебно заведение за първични медицинска помощ, сключило договор с Районната здравноосигурителна каса към когото да се обърнеш при всеки здравословен проблем;
>     да смениш избрания лекар на всеки 6 месеца, когато не си доволен от неговите лични качества или професионализъм;
>     да избереш лечебно заведение за специализирана помощ, както и лекар-специалист (уши, нос, гърло, кардиолог, невролог и т.н.).

•     Като пациент имаш право:
>     да ти се оказва най-добрата, качествена медицинска помощ;
>     да ти се предоставя от лекуващите лекари информация за твоето състояние, за методите, рисковете и времетраенето на лечението.
>     да дадеш съгласие или да се откажеш от изследване, от предписано лечение или от неговите методи;
>     да бъде запазено в тайна споделеното с медицинските специалисти за здравословното ти състояние.

Важно! Ако работиш, но не получаваш редовно месечното си възнаграждение, не губиш правата си на здравноосигурен!