Нова Обединена синдикална организация при „Монтажи“ ЕАД

На 31 януари 2014 г. в гр. София, 8 работници учредиха Синдикална Организация (СО) към ФНСС, основен член на КНСБ в ,,Монтажи’’ ЕАД, с идеята след време тази СО да премине в Обединена синдикална организация (ОСО). За председател на СО бе избран Тошко Георгиев Пашов.

Новоизбраният Председател на СО при "Монтажи" ЕАД – Тошко Пашов (в дясно)

Новоизбраният Председател на СО при „Монтажи“ ЕАД – Тошко Пашов (в дясно)

На Учредителното събрание лично присъстваха, Председателят на Федерацията на Независимите Строителни Синдикати (ФНСС) към КНСБ Йордан Никленов и инж. Цветелина Славчева – Експерт КТД и права.

„Монтажи” ЕАД има водещ принос за развитието на българската икономика и се е утвърдила, като водеща фирма в областта на монтажните работи. Дружеството е участвало в изграждането на 100% от българската енергетика и 75% от промишлените предприятия.

В състава на „Монтажи“ ЕАД влизат следните поделения – промишлено – монтажни управления:

  • „Монтажи“ ЕАД – клон Перник,
  • „Монтажи“ ЕАД – клон Плевен,
  • „Монтажи“ ЕАД – клон Карнобат,
  • „Монтажи“ ЕАД – клон Вълчи Дол,
  • „Монтажи“ ЕАД – клон Ц.У. „Монтажи“ ЕАД София

За високият професионализъм на работещите в „Монтажи” ЕАД – ръководители, инженери и монтажници се говори с уважение и възхищение не само в страната, но и в чужбина.

На 21 Февруари 2014 г. бе проведена работна среща между Председателя на СО – клон Перник, Емил Пройнов, Председателя на СО – клон Карнобат, Р. Христов, Председателя на СО – клон Плевен, Иван Костов и Председателя на клон Ц.У. „Монтажи“ ЕАД София, Тошко Пашов, относно учредяване на Обединена синдикална организация (ОСО).

На срещата присъстваха Изпълнителния директор на „Монтажи” ЕАД, Кирил Стоянов, Председателя на ФНСС, Йордан Никленов и инж. Цветелина Славчева, Експерт КТД и права към федерацията.

среща

Работна среща относно учредяване на ОСО при „Монтажи“ ЕАД

На работната среща бе гласувано и прието решение за подписване на Колективен трудов договор на ОСО при „Монтажи” ЕАД, в който договор да се предвидят съществуващите различия във финасово – икономическото състояние на отделните поделения на дружеството.

 

Изготвил: инж. Цветелина Славчева, Експерт КТД и права

Коментари са забранени.