Нова синдикална организация при “Монтажи” ЕАД клон Карнобат

На 31 януари 2014 г. в гр. София в ,,Монтажи’’ ЕАД, бе учредена Обединена синдикална организация (ОСО) към ФНСС. За председател на ОСО бе избран Тошко Георгиев Пашов.

„Монтажи” ЕАД има водещ принос за развитието на българската икономика и се е утвърдила, като водеща фирма в областта на монтажните работи. Дружеството е участвало в изграждането на 100% от българската енергетика и 75% от промишлените предприятия.

За високият професионализъм на работещите в „Монтажи” ЕАД – ръководители, инженери и монтажници се говори с уважение и възхищение не само в страната, но и в чужбина.

На 10 септември 2014 г. в гр. Карнобат в „Монтажи“ ЕАД – клон Карнобат, 32 работници учредиха Синдикална Организация (СО) към ОСО „Монтажи“ ЕАД, основен член на  ФНСС към КНСБ. За председател на СО бе избран Христо Георгиев.

На Учредителното събрание лично присъстваха, Председателят на Регионалния съвет в гр. Бургас към КНСБ Здравко Тошков и координатора на конфедерацията в гр. Карнобат – Аспарух Иванов.

 

Коментари са забранени.