Новини

Знанието е защита! Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия?

На 5 декември 2013 година се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати. На заседанието присъстваха тринадесет от общо петнадесет от членовете на Управителния съвет, както и Председателя на КРК на ФНСС, инж. Райна Славова. В дневния ред бе обърнато внимание на организационното и финансово състояние на федерацията. Участниците бяха запознати с...
Повече

Обмяна на опит и работа по бъдещи проекти на национално ниво с Кипърските синдикати ПЕО

На 7 ноември 2013 г. в сградата на Федерация на независимите строителни синдикати, бе проведена работна среща между Председателя на ФНСС, Йордан Никленов, Генералния секретар на ПЕО, Памбис Куритсис и Пиери Пиерис – Секретар в международния им отдел. На срещата присъстваха още Зам. Председателя на ФНСС, Васил Михалков, Председателя на СО при „Домостроителен комбинат София” и...
Повече

Синдикати и работодатели договориха минималните осигурителни доходи за 2014 г.

На 26 август 2013 г. приключи договарянето и се подписа споразумение между Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ (ФНСС), Федерация "Строителство, Индустрия и Водоснабдяване" - "Подкрепа" и работодателската структура в лицето на Камара на строителите в България (КСБ), за определяне на минималния осигурителен доход за икономически дейности „Строителство на сгради”, „Строителство и съоръжения” и...
Повече

Нов ОКТД за отрасъл „Строителство“

На 19 декември 2012 година в Камарата на строителите в България бе подписан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство" между работодатели и синдикати. Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикалните организации - Федерация „Строителство, индустрия и...
Повече