Новини

ДЕКЛАРАЦИЯ на КНСБ, КТ „Подкрепа”, БСК и КРИБ относно актуализацията на бюджета на НЗОК

След тежки консултации в Народното събрание с участието на представители на КНСБ беше постигнато крехко съгласие между парламентарните групи на ГЕРБ, Коалиция за България и ДПС за основните законодателни приоритети до края на дейността на този парламент, който от вчера отново заработи. Главен проблем, около чието решение се изгради политическия компромис, е спешната нужда от...
Повече

Договорени са минималните осигурителни доходи за 2015 година

Ден преди крайният срок бяха договорени минималните осигурителни доходи за 2015 г. във всичките икономически дейности, в които Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ има изградени синдикални структури,  а именно „Строителство на сгради”, „Строителство и съоръжения” и „Специализирани строителни дейности” – кодове по КИД 2008 – F41, F 42,  (без 42.11 и 42.22) и...
Повече

Декларация на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите

Като отчитаме безпрецедентната политическа криза, довела до пълен срив на доверието към държавността и държавните институции, Водени от разбирането, че постигането на обществените цели и решаването на проблемите на бизнеса и работещите изискват  диалог и рационални решения, а не самоцелно противопоставяне и нетолерантност, водещи до недоволство и напрежение, НАПОМНЯМЕ, че политиците са избрани от народа, за...
Повече

Колективното договаряне е ефективен начин за управление на трудовата сила

Колективното трудово договаряне (КТД) е ефективен начин за управление на трудовата сила и е в полза както на работодателите, така и на работниците и служителите. Такова виждане изрази Ролф Негорд – директор „Колективно трудово договаряне и индустриални отношения” в Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO). Темата за КТД бе засегната в рамките на международната конференция...
Повече