Новини

Нов ОКТД за отрасъл „Строителство“

На 19 декември 2012 година в Камарата на строителите в България бе подписан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство" между работодатели и синдикати. Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикалните организации - Федерация „Строителство, индустрия и...
Повече