Новини

Постигнатото до момента от КНСБ в проектобюджет за 2016 год.

В резултат на преговорите на ръководството на КНСБ с основните парламентарни групи в Народното събрание и след днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси, Конфедерацията постигна: • Повишаване на единния разходен стандарт в средното образование с 5.7%, в т.ч. за компенсиране на предвиденото увеличение на минималната работна заплата. Това заедно с увеличените средства от 1...
Повече

Пламен Димитров: ″Бюджет 2016″ е прекалено рестриктивен

“Бюджет 2016″ е прекалено рестриктивен и това е нашата основна критика. За нас е неразбираемо, защото самото правителство ревизира бюджетната си прогноза от пролетта, в която беше заложило дефицит на бюджета за следващата година от 2.5% спрямо брутния продукт, на 2 на сто. Не е ясно защо при наличие на недофинансиране в много сфери се прави...
Повече

Възможност за повишаване на квалификацията по заявка на работодател

ДО Председатели на СО, основни членове на ФНСС - КНСБ Уважаеми Председатели на синдикални организации, Утвърдена е Рамката с основните приоритети на „Националния план за действие по заетостта” през 2016 година. Нейното мото по предложение на КНСБ е „За по-висока и по-качествена заетост”. В нея са определени като основни проблеми и предизвикателства на Пазара на труда 2016...
Повече

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Предприетите законодателни мерки, реализирани чрез Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ. бр. 61/11.8.2015 г.), са насочени към усъвършенстване на пенсионния модел като се залагат краткосрочни и дългосрочни механизми за стабилизиране на финансовата устойчивост на пенсионната система и политики за подобряване адекватността на размерите на пенсиите. Промените могат да се обособят в...
Повече