Новини

Възможност за повишаване на квалификацията по заявка на работодател

ДО Председатели на СО, основни членове на ФНСС - КНСБ Уважаеми Председатели на синдикални организации, Утвърдена е Рамката с основните приоритети на „Националния план за действие по заетостта” през 2016 година. Нейното мото по предложение на КНСБ е „За по-висока и по-качествена заетост”. В нея са определени като основни проблеми и предизвикателства на Пазара на труда 2016...
Повече

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Предприетите законодателни мерки, реализирани чрез Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ. бр. 61/11.8.2015 г.), са насочени към усъвършенстване на пенсионния модел като се залагат краткосрочни и дългосрочни механизми за стабилизиране на финансовата устойчивост на пенсионната система и политики за подобряване адекватността на размерите на пенсиите. Промените могат да се обособят в...
Повече

Издръжката на живот през септември 2015 г.

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна сумата от 560,81лв., или общо са необходими 2 243 лв. Ако допуснем, че двамата възрастни члена от този тип домакинство са заети лица, то следва доходите им от труд да покриват общата стойност на издръжката...
Повече

Поздравителен адрес от Президента на КНСБ

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК на всички синдикалисти, ангажирани в сферата на строителството! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на всички строителни работници, архитекти, проектанти, строителни инженери!  След тежките години на криза, днес строителният бранш се изправя на крака и регистрира подем, което е обнадеждаващ индикатор за възраждане и замогване на българската икономика. Сега България трябва да реализира важни инфраструктурни проекти – автомагистрали, пътища,...
Повече