Нов ОКТД в отрасъл Строителство

Днес, 05 ноември 2018 г. в сградата на Камарата на строителите в България бе подписан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство“ между работодатели и синдикати. Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикатите – Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС) към КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа”. ОКТД се сключи за срок от две години и представлява стъпка към ограничаване на сивата икономика и защита на интересите на коректните строителни фирми.

„След двегодишно прекъсване успяхме да подпишем един добър колективен трудов договор, базиран на нуждите на работещите в строителния отрасъл. Нашето общо становище и желание е ОКТД да бъде разпрострян, уважаван и спазван от всички работодатели, като една добра европейска практика.”, изтъкна по време на подписването председателят на ФНСС към КНСБ инж. Цветелина Иванова.

Тя допълни, че е удовлетворителен фактът, че големите строителни фирми на територията на България спазват стриктно договорните клаузи, като подчерта по-важните от тях: повишаването на основния платен годишен отпуск на не по-малко от 23 работни дни, повишаване стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, повишението на процента на прослуженото време на 1%, повишаване на всеки отработен нощен час с размер не по-малък от 50% от минималната часова работна заплата за отрасъла, както и определянето на минималното месечно основно трудово възнаграждение за сектора на база МРЗ за страната, завишена с коефициент К=1.15, но не по-малко от 1114 лева за квалифицираните производствени работници в строителството.

Друг основен аспект в договора е осигуряването от страна на работодателя на условия за участието на работници и служители в курсове и обучения, свързани с трудовата им дейност в предприятието.

_MG_7425Според инж. Цветелина Иванова изпълнението на ОКТД в условията на икономическата криза ще бъде трудно, но се надява, че страните по договора ще бъдат коректни.

С договора може да се запознаете ТУК

 

Коментари са забранени.