Обмяна на опит и работа по бъдещи проекти на национално ниво с Кипърските синдикати ПЕО

На 7 ноември 2013 г. в сградата на Федерация на независимите строителни синдикати, бе проведена работна среща между Председателя на ФНСС, Йордан Никленов, Генералния секретар на ПЕО, Памбис Куритсис и Пиери Пиерис – Секретар в международния им отдел.

среща

Генералния секретар и Секретаря на международния отдел на ПЕО

На срещата присъстваха още Зам. Председателя на ФНСС, Васил Михалков, Председателя на СО при „Домостроителен комбинат София” и член на УС на ФНСС, Дари Цеков, инж. Райна Славова – Председател на КРК на ФНСС, инж. Цветелина Славчева – Експерт КТД и права, Цветелина Бикарска – счетоводител на ФНСС, Константин Пашев – представител на международния отдел на КНСБ, както и Румяна Илиева – Стефанова – преводач.

Срещата започна с представяне от страна на Председателя на Федерация на независимите строителни синдикати, Йордан Никленов, който запозна детайлно гостите със състоянието на строителния бранш в България.

среща

Васил Михалков, Йордан Никленов и инж. Райна Славова – Представители от страна на ФНСС

Кипърските колеги споделиха, че са в изключително трудна ситуация, в следствие на отразилата се във всички браншове световна криза. Налице е крах в икономическата система на страната им. Голяма част от работещите фирми са на границата на издръжливостта, а много от малките фирми вече не съществуват на пазара. Липсата на чужди инвестиции води до задлъжнялост на държавата. При такава ситуация процента на безработицата в страната се е увеличил драстично и в момента е към 17%. В строителния сектор, той е много по-висок – към 47%.

Обърна се внимание и на работещите в Кипър българи, засегнати от безработицата. Някой от тях решават да останат в дъжавата и получават помощи, други се връщат обратно в България, трети търсят препитание в други страни.

В Кипър са изправени пред борба с два основни проблеми:

  • работодателите се възползват от кризата и всячески се опитват да нарушат КТД
  • в строителният бранш работят много чужденци, и сивата икономика действа в пълна сила, а именно като се наема евтина работна ръка без договори и по този начин останалите работници са с по ниско заплащане

 

Изпълнението на ОКТД и КТД е твърде трудно, защото той не е юридическо задължение на работодателя, спазването му е вследствие на синдикалната дейност. При продължителни нарушения от страна на работодателите следват стачни действия.

Преди 10 години в Кипър нито един работодател не си е позволявал да нарушава КТД, в тази връзка синдикатите настояват да бъдат извършени юридически промени с цел задължаване на работодателя за спазване на договореностите подписани в КТД.

На срещата се засегна и въпроса по здравословни условия на труд на работещите в Кипър. Зам. Председателят на ФНСС, Васил Михалков беше заинтересован какво е отношението към условията на труд в предприятията на ПЕО.

Кипърските синдикалисти споделиха, че в момента в държавата им на практика има много други по важни въпроси които стоят на преден план. В строителния отрасъл здравословните и безопасни условия на труд не са на нужното ниво. Средствата отделящи се за ЗБУТ са доста ниски и културата по развитието на тези условия не се развива добре. След провеждането на последния им Конгрес, въпроса за здравословните и безопасни условия на труд са били важна тема, но появата на кризата ги е поставила на назден план.

В Кипър има голям проблем с високите температури, работодателите са задължени при твърде високи температури да спират работа за известно време или работниците и служителите да бъдат измествани на сянка.

Сивата икономика е голям проблем и в Кипър, повечето загинали при трудови злополуки са чужденци работещи именно при неконтролируеми условия.

Дните за отпуск варират от 22 до 29 работни дни, и където и да работят служителите, работодателят е длъжен да прехвърля парите за отпуск в отделна каса с цел избягване на злоупотреби.

Въпреки трудната обстановка Кипърските синдикати споделиха, че имат сили да се борят срещу кризата и няма да се предадат лесно. В Строителната федерация към ПЕО, цари голяма дисциплина и се вярва, че ще дойдат по-добри дни. Целите които са си поставили и през следващите години са на първо място да запазят и защитават КТД, битката с безработицата, която също е един много важен приоритет, предпазването на социалните групи, в това число инвалиди, многодетни, пенсионери, а също така и работещите станали жертва на банките, които нямат никаква социална чуствителност.

Срещата и за двете страни беше изключително ползотворна, всеки научи за предизвикателствата пред които е изправен другия, бяха обсъдени теми по които може да се работи съвместно, като не е изключена и работа по бъдещи проекти.

 

Изготвил: инж. Цветелина Славчева, Експерт КТД и права

Коментари са забранени.