Обява за Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ” код 582030, специалност „Кофражи” код 5820302

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „Кольо Фичето” към сдружение “Федерация на независимите строителни синдикати” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2015121270 и обявява откриване на Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ” код 582030, специалност „Кофражи” код 5820302.

Продължителността на курса е 150 учебни часа, като тя е определена при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Курсът обхваща следните знания и умения:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място.
 2. Технология на строителството.
 3. Технология на специалността.
 • Предназначение на кофража и видове кофраж. Материали и устройство на кофражните конструкции.
 • Кофриране с премесваеми сглобяемо-разглобяеми кофражи.
 • Кофриране на фундаменти и стени.
 • Кофриране на колони.
 • Кофриране на греди, плочи и плочогреди.
 • Кофриране на стълбищни рамена и площадки.
 • Кофражни скелета.
 • Кофриране на черупкови конструкции и на куполи.
 • Кофриране с едноразмерни кофражи.
 • Пълзящ кофраж. Кофриране с изкачващи се кофражи.
 • Декофриране. Измерване и приемане на кофражните работи.
 1. Производствена практика.

Обучението се провежда в дневна форма. Продължителността на курса е 18 дни, като започва на 22.10.2018 година и приключва на 14.11.2018 година /в тази бройка дни е включен и ден в който ще се проведат изпитите по теория и практика/.

Краен срок за записване за участие в курса – до 13.10.2018 година

Цена на курса: 140 лева

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС.

След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия.

За записвания, както и повече информация за учебните програми и предлаганите от нас обучения, се свържете с централния ни офис в гр. София 1303, бул. „Христо Ботев” № 71, тел.: 02/986 18 00, GSM 0878 23 30 96 или 0878 13 71 13, както и на имейл cpo_ficheto@abv.bg.

Коментари са забранени.