Посещения в синдикалните организации в регион Хасково

Прeдседателят на Синдикат „Бира, храни и напитки“ г-н Красимир Пащрапански , зам.-председателят на Федерация на независимите строителни синдикати Цветелина Бикарска, председателя на Регионален  съвет в град Хасково Веселин Тодоров  и експерта там Кремена Гинева, се срещнаха с ръководствата на синдикалните организации в регион Хасково от двата сектора – общинската фирма „Екопрогрес“ Хасково  и акционерното дружество „Каменица“ АД.

Срещите бяха насочени към започване на преговори за подписване на колективен трудов договор във Каменица АД, както и участие в общо събрание на СО към „Екопрогрес“ Хасково във връзка с вече подписан наскоро КТД.

На събранията присъстваха и г-жа Гергана Ставрова председател на СО при „Екопрогрес Хасково, както и Тянко Петров от Каменица. Те бяха проведени в неформална среда, някои от тях на открито и с малък брой синдикалисти поради тежката епидемиологична обстановка. Със синдикалистите бяха обсъдени условията на труд към момента, здравето и безопасността при работа запазването на работните места, параметрите, укрепването, разширяването и необходимостта от подписването на нов Колективен трудов договор.

249018109_876796689892853_3623752569871550297_n 249011082_2116271885177772_5003160929203018564_nДвете страни се обединиха около идеята, че с взаимни усилия и конструктивен диалог ще бъде преодоляна моментната криза както в национален, така и в международен план. Синдикалните председатели на организациите в регион Хасково  сектора за пореден път дадоха заявка и устойчив социален диалог в дух на партньорство и разбирателство

Акцент бе поставен върху работещите, проблемите които срещат, запазването на работните места, увеличаване на доходите и инвестициите в персонала.

Разговорите част от кампанията “За повече демокрация на работното място”, която КНСБ реализира съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите продължиха в няколко други фирми без учредени синдикални структури като:

– „Монолит“ АД с основна дейност строителство и извършването на строително-ремонтни работи,

– „Марива 75“ ООД пък е с предмет на дейност месопреработка, предлагаща продукти в търговската мрежа под марката „Екстра Мес“

– Милки Груп Био ЕАД (Мандра Саяна) предлагащи качестевени иновативни преди всичко млечни продукти

С работодателите от съответните фирми бяха обсъдени мерките и проектите по които ще има възможност да вземат учакстие и съответно да получат финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, предстоящите промени във връзка със Зелената сделка, изграждането на соларни паркове и все по-бързо навлизащите възобновяеми източници. Темата за по-активна кампания свързана с ваксинацията също не остана без коментар, като представителите на бизнеса споделиха колко трудности срещат при при този процес.

Разговорите продължиха в насока предизвикателствата пред страната ни в социално-икономически план и предложенията на конфедерацията, залегнали в меморандума за развитието на страната през следващите 4 години.

Синдикатите подчертаха, че главната цел на срещата е представителите на работниците да бъдат информирани и консултирани, да провеждат навременни дискусии с ръководството на всички нива и да участват активно в процеса на вземане на решения на техните компании или организации, спазвайки правилата на ЕС и националните разпоредби. Демокрация на работното място означава демократично участие на работниците и служителите в контрола на работно им място. Това е основополагащ европейски принцип.

Представителите на синдикатите и работодателите бяха единодушни в мнението си, че не съществува качество в производството, ако няма качество в условият на труд и, че само заедно ще преминем плавен и справедлив преход към Въглеродна неутралност и постигането на нулеви емисии на въглероден диоксид.

 

 

Коментари са забранени.