Председателят на ФНСС взе участие в информационна сесия „Информираността на работодателите – път за предотвратяване на недекларирания труд“

„Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) е безкомпромисна при установяване на случаи на работа без трудов договор“, заяви изпълнителният директор на институцията инж. Екатерина Асенова по време на информационната сесия „Информираността на работодателите – път за предотвратяване на недекларирания труд“. Тя бе категорична, че недекларираният труд ощетява не само работниците, но и техните семейства.

Организатор на събитието бе Европейският орган по труда (ЕОТ) по инициатива на Главна инспекция по труда. Сесията бе насочена към работодатели от секторите строителство, хотелиерство и ресторантьорство, в които често се използват различни форми на недеклариран труд.

„Информационните кампании и контролната дейност на Главна инспекция по труда допринасят за изсветляването на икономиката“, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на откриването на събитието. Тя допълни, че без съвместните усилия на държавата, социалните партньори и контрола няма как да се постигнат положителните ефекти от прилагането на създаденото вече трудово законодателство.

Със свои презентации в информационното събитие се включиха Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, инж. Цветелина Иванова от Федерацията на независимите строителни синдикати към Конфедерацията на независимите синдикати в България, Нели Христова-Боянова – председател на Националната федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм“ към КТ „Подкрепа“.

Ненко Салчев от Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика представи презентация за недекларирания труд в България и Европейския съюз. Той отчете, че в последните 10 години недекларираният труд намалява, но все още е проблем, който пречи на лоялната конкуренция. Салчев представи и ползите от декларирането на труда за бизнеса и хората. „Човек, който работи без трудов договор, не би могъл да бъде удовлетворен в дългосрочен план от своите постижения, защото декларираният труд гарантира в най-пълна степен трудови и социални права“, допълни той.

Във втората част на сесията работодателите бяха разделени в панелни дискусии. По време на тях паралелно се проведоха две сесии с насоченост към командированите работници в Германия в строителния сектор и наемането на работа на граждани на трети държави с фокус върху молдовските и украинските работници. Лектори и модератори бяха представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и на Агенцията по заетостта.

Всички участници в събитието се обединиха около мнението, че са необходими повече усилия и действия за повишаване информираността сред работодателите и работещите за ползите от декларирането на труда и загубите, които търпят, когато работят в сивия сектор, за да бъдат мотивирани да бъдат на светло.

Повече информация за работата на трудов договор може да намерите на https://www.gli.government.bg/bg/node/12424

viber_изображение_2024-06-26_15-30-24-632 viber_изображение_2024-06-26_15-30-23-506

Коментари са забранени.