Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие на България

На 07 и 08 април 2016 год. в централата на КНСБ се проведе заключителната конференция по проект – „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие на България”.

Проектът се осъщести от КНСБ в сътрудничество с швейцарския синдикат UNIA, а неговата основна цел бе да укрепи капацитета на КНСБ на базата на партньорство и обмен на добри практики и знания, между българските и швейцарски синдикати – както на национално, така и на регионално и браншово ниво.

Участие в конференцията взеха президентът на КНСБ Пламен Димитров, бившият президент на UNIA Васко Педрина, Григор Градев – главен спeциалист, Работнически дейности – МОТ, Будапеща, Хансуели Шайдегер – национален секретар на Unia, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Ина Атанасова – мениджър на проекта, Любен Томев – директор на ИССИ-КНСБ, Юлия Симеонова – изпълнителен секретар на КНСБ, Тодор Капитанов – главен експерт на КНСБ, председатели на РС на КНСБ, експерти и други.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави присъстващите на конференцията. Според него КНСБ в партньорство с UNIA е реализирала един успешен проект в полза не само на своите членове, но и онези, които не членуват в Конфедерацията. По думите му в приетата от VII Конгрес на КНСБ Програма 2012-2017 год. са очертани ясно възможните опции за укрепване на съществуващите организационни структури и за синдикализация. Вече се изпълняват решенията за осигуряване на индивидуален достъп до пакет от синдикални услуги, ползване на помощ и консултации, достъп до специализирани синдикални фондове.

КНСБ вече има възможност да достигне до работника 24/7 благодарение на услугата „електронен синдикат”.

Става все по-ясно, че устойчивото развитие на КНСБ може да се гарантира, само ако се променяме на всички нива и се насочим към активни политики и поведение – категоричен бе Пламен Димитров. Президентът на Конфедерацията се обърна към участниците в конференцията с думите „всички ние трябва да насочим усилията си за формиране и засилване на мотивацията за синдикално членство. Привличането на нови членове и задържането на вече членуващите, както и защитата, която предоставяме на хората на наемния труд в областта на заетостта, доходите, условията на труд и в социалната област, трябва да бъдат водещи в стратегически план.” Той допълни, че швейцарският синдикат UNIA ясно е показал, как в условията на спадащо синдикално членство, неолиберални нагласи на работодателите и поставяне под въпрос на колективното трудово договаряне, пътят към успеха се базира на засилване ролята на синдиката, като политически партньор; разширяване на покритието с колективни трудови договори; приемане  на нови стратегии за организиране и привличане на нови членове; консолидация на синдикални структури.

Според Васко Педрина – бивш президент на UNIA, швейцарският модел на социално партньорство се развива в рамките на децентрализирана система на индустриалните отношения. Търси се общото решение, което да е в интерес и на двете страни. Основите на социалния модел са: социалните партньори, широко прилагане на колективни споразумения и социална сигурност. Като резултат в Швейцария има висок обхват на КТД – за 2014 год. 52 договора. Васко Педрина изтъкна, че това се дължи преди всичко на доброто партньорство и взаимодействието между работодатели и синдикати. Също така е изграден Съвет за сътрудничество, като неговата функция е запазването на социалния мир във фирмата. Основен приоритет е индивидиалното консултиране на служителите по поставени от тях проблеми.

Проектът КНСБ и UNIA бе с продължителност 18 месеца, като се финансира от Българо-швейцарската програма за сътрудничество в подкрепа на гражданското общество в България.

По време на проекта бе организирана и кампания с посещение на шест планови региона – Русе, Бургас, Варна, Монтана, Пазарджик и Благоевград. По време на кампанията бяха обучени над 354 синдикални председатели от различни браншове, както бе споделен и опита за привличане на синдикални членове, решаването на трудови конфликти и редица други въпроси. КНСБ и UNIA осъществиха един успешен проект, който доказа, че силата на синдиката се гради на единство и партньорство.

Коментари са забранени.