Синдикати и работодатели договориха минималните осигурителни доходи за 2014 г.

Никленов

Йордан Никленов, Председател на ФНСС

На 26 август 2013 г. приключи договарянето и се подписа споразумение между Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ (ФНСС), Федерация „Строителство, Индустрия и Водоснабдяване“ – „Подкрепа“ и работодателската структура в лицето на Камара на строителите в България (КСБ), за определяне на минималния осигурителен доход за икономически дейности „Строителство на сгради”, „Строителство и съоръжения” и „Специализирани строителни дейности” – кодове по КИД 2008 – F41, F 42, (без 42.11 и 42.22) и F 43, за 2014 година.

Постигнато бе увеличение на пета /Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната/, шеста /Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство/, седма /Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии/ и осма /Машинни оператори и монтажници/ квалификационни групи професии, съответно с 6, 89 %, 3, 03%, 1, 88% и 1, 88%.

С Конкретните нива на минималните осигурителни доходи за 2014 г. може да се запознаете тук.

Изготвил: инж. Цветелина Славчева, Експерт КТД и права

Коментари са забранени.