Синдикатът на кулокранистите обсъди с ръководството на КНСБ проблемите в сектора

Синдикатът на кулокранистите обсъди с ръководството на КНСБ проблемите пред работещите в сектора, правата им и условията на труд.

Срещата се проведе на 29 април и в нея участваха вицепрезидентите на КНСБ Даниела Алексиева и Тодор Капитанов, както и заместник-председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати Цветелина Бикарска.

Обсъдени бяха възможностите за намиране на конструктивни решения относно проблемите, свързани със заплащането на труда; работното време, почивките и отпуските; полагането на извънреден труд и други нарушения, свързани с работното време: Беше подчертана важността от спазване на правилата за извънреден труд и борбата срещу нарушенията в работното време.

Обсъдени бяха и мерки за намаляване на нелегалната заетост и укрепване на законните права на работниците; беше подчертана необходимостта от осигуряване на  здравословни условия за работа, както и осигуряването на работно облекло. Коментирани бяха и предизвикателствата, свързани със защитата на осигурителните права на работниците и необходимостта от ясни критерии за категоризация на труда.

Беше обсъдена и важността на колективното договаряне за защита на интересите на работниците.

Обсъждането на предизвикателствата и търсенето на конструктивни решения са неотменима част от процеса на постигане на справедливи и устойчиви работни стандарти. Кранистите са обединени около искането си за налагане на единни минимални стандарти по отношение заплащането на труда им и борба срещу сивите практики, прилагани в сектора – работа без трудов договор, осигуряване на минимална работна заплата и заплащане в плик, неспазване на работното време, липсата на работно облекло и осигурени безопасни условия на труд и др.

Изразено беше желание за разговори и партньорство с Камарата на строителите в България по повдигнатите от кранистите въпроси с създаване на по-добри условия на труд, достойно заплащане и развитие на строителния сектор в България.

Коментари са забранени.