Среща с новоизбрания изпълнителен директор на КСБ

Ръководството на Федерация на независимите строителни синдикати проведе работна среща с новоизбрания изпълнителен директор на Камарата на строителите в България – Валентин Николов, досегашен председател на Контролния съвет на камарата.

Обсъдени бяха проблемни теми в строителния сектор, свързани с дигитализацията, липсата на работна ръка, необходимостта от обучения  и условията на труд на строителните обекти.

Участниците в срещата коментираха необходимостта от засилване на отговорността на всички участници в строително-инвестиционния процес – проектанти, строители и строителен надзор, както и на засилване на общи действия между държавата, работодателите и синдикатите.

Дискутирани бяха Законът за устройство на територията и Законът за обществените поръчки.

Предстои конкретна работа по обсъжданите теми.

Коментари са забранени.