Структура

структура

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Йордан Никленов
инж. Малина Кованджиева
Васил Михалков
Венцислав Василев
Албена Басарова
close

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Йордан Никленов
инж. Малина Кованджиева
Васил Михалков
Венцислав Василев
Албена Басарова
Дари Цеков
Христина Димова
Вангел Митов
Стефан Славейков
Николина Трънкова
Борис Стойчев
Виолина Петрова
Румен Паунов
Даниел Марков
Добрина Григорова-Минева
close

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йордан Никленов
close

ОФИС ФЕДЕРАЦИЯ

инж. Цветелина Славчева – Експерт КТД и права
Цветелина Бикарска – Счетоводител
close

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

инж. Райна Славова – Председател на КРК
Валя Котова – член на КРК
инж. Даниела Харалампиева – член на КРК

close

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

„Променергомонтаж” АД
„Дунав” АД
„Енемона” АД

close

Строителство на сгради и съоръжения

„Сградостроител” АД
„ПМУ” АД
„МСК” ООД
„Полистрой” ЕООД
„Техноекспортстрой” ЕАД
„Прогресстрой” ЕООД
„Монтажи” ЕАД
„ГУСВ” ЕАД
„СМК Монтажи” АД
„Хоризонт Плевен” ЕООД
ОП „Екопрогрес”
„Хидрострой” ООД
„Щрабаг” ЕАД
„Пътстрой – 92” АД

close

Архитектурни и инженерни дейности

„Софинвест” ЕООД
„Научноизследователският строителен институт – Н И С И“ ЕООД

close

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

„Благоустройствени строежи”ООД
„Благстрой” ЕООД
„Паркстрой” ЕООД, гр. Русе
„Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен

close

ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИМЕНТ

„Златна Панега цимент” АД
„Девня цимент” АД
„Холсим България” АД
„Вулкан цимент” АД

close

ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ

„СМА Минерал Бургас вар” ЕООД
„Домостроене” ЕООД
„Метекно България” АД
„Огняново К” АД
„Домостроителен комбинат София” АД
„Хан Омуртаг” АД

close

ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ

„Бистрица” ООД
„Холсим кариерни материали” АД
„Кариери и вародобив” АД

close

СТРОИТЕЛСТВО НА АВТОМАГИСТРАЛИ, ПЪТИЩА И САМОЛЕТНИ ПИСТИ

ОПУ – Благоевград
ОПУ – Бургас
ОПУ – Варна
ОПУ – Велико Търново
ОПУ – Враца
ОПУ – Видин
ОПУ – Габрово
ОПУ – Добрич
ОПУ – Кърджали
ОПУ – Кюстендил
ОПУ – Ловеч
ОПУ – Монтана
ОПУ – Пазарджик
ОПУ – Плевен
ОПУ – Перник
ОПУ – Пловдив
ОПУ – Русе
ОПУ – Разград
ОПУ – Силистра
ОПУ – Сливен
ОПУ – Смолян
ОПУ – София
ОПУ – Стара Загора
ОПУ – Търговище
ОПУ – Ямбол
ОПУ – Шумен
ПП – Кюстендил
ЦА към „Агенция Пътна Инфраструктура”
„Пътища и мостове” – Варна
„Пътстрой” АД – Габрово
„Пътно строителство” АД – Добрич
„Пътстрой” ЕАД – Ловеч
„Пътстройинженеринг” АД – Кърджали
„Виастройинженеринг” ООД – Смолян
„Пи Ес Ай” АД – Стара Загора
„Автомагистрали” ЕАД – София
„АБ” АД – Хасково
„Пътинвестинженеринг” ЕАД – София

close

КЕРАМИЧНА И ТУХЛАРНА ИНДУСТРИЯ

„Тера 2000” ООД
„Кастра Мартис РКДС” ЕООД

close

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТЪРГОВИЯ

„Пазари Юг” ЕАД
„Пазари Възраждане” ЕАД
„Елина 97” ЕООД

close

Федерален / Управителен съвет

Име Синдикална организация Адрес GSM, Телефон
и Факс
E-mail
1. Йордан Никленов ФНСС гр. София 1303бул. „Христо Ботев” 71 Телефон:02/ 986 18 00
Факс:
02/ 986 17 30
fnss@abv.bg
2. инж. Малина Кованджиева Синдикат„Пътно дело” гр. София 1303бул. „Христо Ботев” 71 Телефон:02/ 986 18 00
Факс:
02/ 986 17 30
m_kovandjieva@abv.bg
3. Васил Михалков „Щрабаг” ЕАД гр. София 1309кв. Захарна Фабрика
ул. „Кукуш” 1
GSM:0885 943 440
Телефон:
02/444 82 67
vasil.mihalkov@strabag.com
4. ВенциславВасилев „Златна Панега Цимент” АД с. Златна Панега 5760ул. „Шипка” 2 GSM:0878 233 097
Телефон:
02/88 20 128
Факс:
02/88 20 178
ventzi.vassilev@titan.bg
5. Дари Цеков „Домостроителен комбинат – София” АД гр. София 1612Община Красно селоул. „Костенец” 12 GSM:0896 227 305
Телефон:
02/ 4027 138
Факс:
02/ 4027 140
mimi_md@abv.bg
6. Христина Димова „Елина 97” ЕООД гр. Русе  7000ул. „Мостова” 11 GSM:0896 893 453
Телефон:
082/ 88 23 37

elina97@abv.bg

7. Вангел Митов „Благоустройствени строежи” ООД гр. Благоевград 2700, ул. „Скаптопара” 1а GSM:0898 756 846
Факс:
073/ 84 12 24
vasevamaria@abv.bg
8. Стефан Славейков „ГУСВ” ЕАДСтроителен район гр. Пловдив гр. Пловдив 4023„Асеновградско шосе” GSM:0885 510 310
Факс:
032/ 26 03 99
dpsvstef@abv.bg
9. Николина Трънкова ОПУ Пазрджик гр. Пазарджик 4400ул. „Александър Стамболийски” 20 Телефон и Факс:034/ 446233
10. Борис Стойчев „Хан Омуртаг” АД гр. Шумен 1797ул. „Лъчезар Станчев” 13 GSM:0885 943 440 boris739@abv.bgstoichev@group.kai.bg
11. Виолина Петрова „ГУСВ” ЕАД гр. София 9700ул. „Варненско шосе” GSM:0886 008 898
Телефон:
02/ 942 52 00
mehanizacia@gusv.com
12. Румен Паунов „Холсим кариерни материали” АД гр. София 1407бул. „Джеймс Баучер” 76А, етаж 4 GSM:0887 662 477
Телефон:
02/ 973 25 99
13. Албена Басарова „Пазари Юг” гр. София 1618бул. „Цар Борис III” 135Б GSM:0885 103 054
Телефон:
02/ 447 24 65
albena_bas@abv.bg
14. Даниел Марков „Метекно България” АД гр. Плевен 5800ул. „Гривишко шосе” 1 GSM:0879 581 461 dani_mar@abv.bg
15. Добрина Григорова – Минева ОПУ Перник гр. Перник 2300„Софийско шосе” 31 Телефон:076/ 25483 grigorova.d@mail.bg

 

Изпълнителен комитет

Име Синдикална организация Адрес GSM, Телефон
и Факс
E-mail
1. Йордан Никленов ФНСС гр. София 1303
бул. „Христо Ботев” 71
Телефон:
02/ 986 18 00
Факс:
02/ 986 17 30
fnss@abv.bg
2. инж. Малина Кованджиева Синдикат
„Пътно дело”
гр. София 1303
бул. „Христо Ботев” 71
Телефон:
02/ 986 18 00
Факс:
02/ 986 17 30
m_kovandjieva@abv.bg
3. Васил Михалков „Щрабаг” ЕАД гр. София 1309
кв. Захарна Фабрика
ул. „Кукуш” 1
GSM:
0885 943 440
Телефон:
02/444 82 67
vasil.mihalkov@strabag.com
4. Венцислав Василев „Златна Панега Цимент” АД с. Златна Панега 5760
ул. „Шипка” 2
GSM:
0878 233 097
Телефон:
02/88 20 128
Факс:
02/88 20 178
ventzi.vassilev@titan.bg
5. Албена Басарова „Пазари Юг” гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” 135Б
GSM:
0885 103 054
Телефон:
02/ 447 24 65
albena_bas@abv.bg

 

Контролно-ревизионна комисия

Име Синдикална организация Адрес GSM, Телефон
и Факс
E-mail
1. инж. Райна Славова „Домостроителен комбинат – София” АД гр. София 1612
Община Красно село
ул. „Костенец” 12
GSM:
0888 183 859
Телефон:
02/ 40 27 129
Факс:
02/ 40 27 140
mimi_md@abv.bg
2. инж. Даниела Харалампиева ОПУ
София
гр. София 1040
бул. „Македония” 3
GSM:
0889 488 355
Телефон:
02/ 988 44 91
dharalampieva@abv.bg
3. Валя Котова „Пазари Юг” гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” 135Б
GSM:
0885 760 287
Телефон:
02/ 447 24 83
valkotova@abv.bg