Сфери на дейност

ктдФедерация на независимите строителни синдикати има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете си чрез:

  • Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда;
  • Защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства;
  • Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово-правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество;
  • Представлява и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власти;
  • Участва в преговори с работодателите, национални и регионални институции за сключване на колективни трудови договори и споразумения ;
  • Проучва, анализира и информира за условията на труд, работни заплати и др.
  • ФНСС работи по програми и проекти на национално и международно ниво.

Основна наша кауза е да подобрим социалната среда чрез създаване на по-добри условия на труд, безопасна здравословна среда при извършване на Строително монтажни работи в Строителството, Пътното дело и Благоустройството.

Основните ни цели и приоритети са свързани с възможността да предложим на всеки желаещ да се развива, да предложим обучение по подходяща професия и специалност, да повишим квалификацията и перспективите за реализация на всички обучавани, да създадем реална перспектива за постоянна заетост на безработни лица и по този начин да повишим икономическата стабилност в България.

В тази секция на сайта ще намерите информация за:

• Безплатни трудово-правни, синдикални и социални консултации
• Безопасната работна среда и здравето при работа
• Предстоящи обучения и семинари
• Необходимите базови знания при започване на работа
• Колективното трудово договаряне в сектора