Преподавателски състав

Справка за преподавателския състав на

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “КОЛЬО ФИЧЕТО”

към ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТРОИТЕЛНИ СИНДИКАТИ

  1. Николай Георгиев Николов

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър

Специалност по диплома: Транспортно строителство – Пътно строителство

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Диплома за висше образование

  1. Даниела Любенова Харалампиева

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър

Специалност по диплома: Транспортно строителство – Пътно строителство

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Дипломи за висше образование, Удостоверение

  1. Добрина Василева Григорова Минева

Образователно-квалификационна степен: Висше – магистър

Специалност по диплома: Право

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Дипломи за средно и висше образование, Документ за курс в ЕЦПО Делта

  1. Лилия Борисова Петкова

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър

Специалност по диплома: Международен туризъм

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Диплома за висше образование

  1. Мариана Благоева Милчева – Савова

Образователно-квалификационна степен: Висше – магистър

Специалност по диплома: Строителен инженер по ВиК – мрежи и съоръжения

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Диплома за висше образование

  1. Малина Георгиева Кованджиева

Образователно-квалификационна степен: Висше – магистър

Специалност по диплома: Безопасност на труда

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Дипломи за висше образование  по Безопасност на труда, Публична администрация и Социални дейности, Документ за преподавател по КУТ и Документ за специализация

  1. Борис Тодоров Петров

Образователно-квалификационна степен: Висше – професионален бакалавър

Специалност по диплома: Минен инженер  – електромеханика

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Дипломи за основно и висше образование, Документ за преподавател по ЗБУТ, Документ за професионална квалификация и Сертификат за обучение на обучители  

  1. Николай Михайлов Гълъбов

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър

Специалност по диплома: Архитектура

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Диплома за висше образование

  1. Райна Иванова Славова

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър

Специалност по диплома: Промишлено и гражданско строителство

Налични в досието на този учител документи: Автобиография, Декларация за съгласие и Диплома за висше образование