Сътрудничество на ФНСС с консултантска мрежа Справедлив труд в Германия

Федерация на независимите строителни синдикати поддържа тясно сътрудничество с консултантска мрежа Справедлив труд в Германия.

Във всички консултантски центрове се извършват дейностите по консултиране, подготовка на информационни материали и решаване на трансгранични случаи, както и провеждането и организирането на информационни кампании за разпространение на брошури и флаери.

С контактите на консултантските центрове може да се запознаете от следната брошура

 

Коментари са забранени.