Трудово-правни, социални и синдикални консултации

консултацииКак може да ти помогне Федерация на независимите строителни синдикати за да защити твоите човешки права?

В сградата на ФНСС има изградена правна приемна, където се дават безплатни правни консултации т. нар. доверени адвокати и експерт-икономисти.

Правната приемна е онази структура на федерацията, чрез която всеки гражданин, независимо от неговия статут – нает работник и служител, безработен, социално слаби, бъдещ и настоящ пенсионер, може да получи компетентна и своевременна защита на своите нарушени трудови, осигурителни и синдикални права.

В правната приемна на ФНСС, намираща се в гр. София 1303, бул” Христо Ботев” 71 всеки може да получи правни консултации по трудовоправни или осигурителни въпроси.

Каква е основната дейност на правната приемна на Федерация на независимите строителни синдикати?

Правната приемна е място, където всеки търсещ закрила на своите трудови и осигурителни права, може да получи безплатен, компетентен и експертен отговор на поставените от него въпроси от доверени адвокати и експерти-икономисти.

 ! Ако си работник или служител, безработен или пенсионер в правната приемна на ФНСС, ти можеш да получиш:

  • Консултации по правни казуси в областта на:
    –          Трудовото законодателство
    –          Осигурителното законодателство /здравно и пенсионно/
  • Да потърсиш съвет за решаване на въпроси, свързани със заплащане на труда, изчисляване на пенсии, нарушени трудови и синдикални права
  • Да получиш помощ при изготвянето на официални становища и проекти на искови молби, молби до други компетентни институции – НОИ, ТЕЛК, МТСП, Агенция по заетостта и др.

! Ако имате  желание за временна или дълготрайна работа и живот в Германия в Правната приемна на ФНСС, нашите експерти могат да Ви запознаят с правата Ви там. Те ще Ви предоставят информации, които ще Ви помогнат да намерите в Германия легална работа при справедливи условия, без да се експлоатира  Вашия труд.

! Ако нямате възможност да посетите нашата Правна приемна, винаги може да ни пишете на office@fnss-bg.org или да посетите формата за обратна връзка на сайта на федерацията.

Полезни трудово-правни консултации:

1. МАСОВО УВОЛНЕНИЕ
2. НЕИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
3. ЗАКРИЛА НА СИНДИКАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ УВОЛНЕНИЕ
4. ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ
5. РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ