ФНСС бе гост на форум посветен на тормоза на работното място

Федерация на независимите строителни синдикати бе поканена да вземе участие във форум свързан с тормоза на работното място, който у нас е изключително разпространен, макар и често пъти да остава скрит.

Той коства големи суми не само на служителите, които са принудени да сменят работното си място, но и на работодателите, които са инвестирали време и усилия в своите кадри, както и на икономиката като цяло. Това стана ясно на конференцията на тема „Нулева толерантност към тормоза и насилието на работното място“, която се проведе този вторник 7 юни в Дома на Европа благодарение на Център за развитие на устойчиви общности и Фондация Фридрих Еберт България.

Форумът бе открит от представители на организаторите и от Борислав Сандов, Министър на околната среда и водите. Той изрази своята категорична позиция против тормоза на работното място, както и против домашното насилие и подчерта острата нужда от подобен тип събития, за да може тези теми все по-често да влизат в обществения диалог.

Събитието продължи с разясняване на различните форми на насилие или тормоз на работното място. Един от акцентите, който постави Диана Георгиева от Центъра за развитие на устойчиви общности бе кибер тормозът и пренасянето на сексуалния тормоз в онлайн среда в условията на Covid-19. Доц. Андрей Александров от Института за държавата и правото към БАН представи институционалната и законодателна рамка по отношение на проблема. По негови думи са нужни актуализации в Закона за защита от дискриминация, така че той да бъде максимално ефективен и да защитава ефективно жертвите.

Международното право също защитава правото на труд без тормоз и насилие чрез Конвенция 190 на Международната организация на труда. Главен инициатор за ратифицирането на Конвенцията у нас и панелист във форума бе Екатерина Йорданова – председател на Съюза на транспортните синдикати в България. По време на събитието тя сподели дългият път по лобирането за този важен международен документ, който в края на миналия месец бе внесен за обсъждане от народните представители.

В края на първия панел д-р Антонина Кардашева от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност разказа за емоционалните вреди, които може да предизвика насилието на работното място и сподели своя опит при работата с хора, жертви на такъв тип тормоз. Според нея една голяма част от тях остават емоционално травмирани за цял живот, което влошава не само качеството им на труд дори и при следващ работодател, но много често и качеството на живот като цяло.

А до колко бизнесът у нас се справя със сексуалния тормоз на работното място?
Общо 48% от мениджърите и едва 26,4% от работниците отговарят с „напълно“ на въпрос мислите ли, че са предприети достатъчно мерки за предотвратяване и реагиране на сексуален тормоз във вашата организация, става ясно от проучване сред служители и работодатели, изготвено в рамките на проект „TEAMWORK“

Данните бяха представени от заместник-директора на Институтът за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова, която подчерта, че при липса на превенция факторите за сексуален тормоз ще продължат да се разпространяват.

Ето защо в рамките на проекта бяха изготвени насоки за действие при такива случаи както и онлайн платформа, където всяка компания да може да тества до колко служителите й са защитени от такъв тип тормоз на работното място. Още за свършеното по проекта допълни Станимира Хаджимитова, директор на Център за развитие на устойчиви общности.

От сексуален и от всякакъв друг тормоз и насилие на работното място са особено застрашени заетите в сектор земеделие. Това подчерта Валентина Васильонова, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието. Секторът е с най-опасните условия на труд като тук особено чувствителни са сезонните работници, тъй като България е страна донор на около 80 000 сезонни работници годишно, които търсят препитание в Испания, Италия, Чехия, Великобритания и др. Оказва се, че пристигайки в приемащите държави една голяма част от тези хора се натъкват на немислими условия на труд и се обръщат към синдикатите за подкрепа. Като тук също не липсват добри практики – една от тях са информационните кампании, които разясняват правата и задълженията на пътуващите. Проектът BRIGHT, който се реализира съвместно с ЦРУО и ФНСЗ също бе изключително полезен.

На финала на форума думата взе бизнесът в лицето на Кауфланд България. Галя Иванова и Мариана Карталска разказаха за своята позиция на доверени лица в компанията. Те от години се занимават с проблемите на своите колеги и работят по казуси, свързани с насилие и тормоз като защитават интересите на служителите и гарантират анонимност, когато това се налага. Всяка година компанията разработва различни политики и прави инициативи за своите работници, за да гарантира максимално тяхното ментално и физическо здраве и да гарантира най-добри условия на труд.

Събитието завърши с оживена дискусия и много въпроси, свързани с конкретни казуси и идеи за споделени бъдещи инициативи, които да повишат информираността на работниците в различните сектори, както и тяхната чувствителност, за да алармират и самите те при подобни случаи, тъй като към момента оплакванията към Комисията за защита от дискриминация са изключително малко. Според експертите, взели участие в конференцията, причината не е липсата на тормоз на работното място, а страхът на жертвите да не изгубят работните си места.

 

Коментари са забранени.