Х-та редовна национална конференция на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“

До
Делегатите на Х национална конференция на Ф“СИВ“ – „Подкрепа“

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАРТЕНИОТИС,
УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,
СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Изключително ми е приятно от свое име и от името на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати да поздравя Вас и всички членове на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ по повод X-тата редовна национална конференция

Използвам случая да Ви благодаря, че не се подадохте на конюнктурата и не потънахте в ежедневието, а останахте непримирими поборници за правата на работещите хора в България изправяйки се срещу подлостта, злото и несправедливостта.

Вашата Федерация винаги се е стремяла да постига баланс и равнопоставеност при разглеждане на приоритетните сфери, свързани със догонващото ЕС икономическо развитие, осигуряващо нарастване на заетостта, доходите и унифициране на качеството на живот; поддържането на висок и устойчив икономически растеж; увеличаването на заетостта и повишаване квалификацията на работната сила и развитието на пазарната икономика.

Като колеги работещи на едно и също поприще Федерация на независимите строителни синдикати високо оценява ролята на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ и на нейния председател г-н Йоанис Партениотис в работата по тристранното сътрудничество, като достоен, компетентен, инициативен и толерантен дългогодишен социален партньор, винаги отстояващ важността на социалния диалог, като ефективен инструмент за анализ и преодоляване на възникващите сложни проблеми в социалната и трудова сфера на строителният бранш, индустрията и водоснабдяването  в Р.България.

През всичките тези години Ф“СИВ“ Подкрепа се превърна в символ на експертност и откритост при водене на преговори, както с изпълнителната власт така и с работодателите. Основното Ви предизвикателство днес е преоткриването на силата на колективното солидарно действие за да отстоявате с пълна сила правата на работещите хора.

Нека всяко Ваше начинание да е изпълнено с онзи пълноценен смисъл, който влагаме в представата за един борбен синдикат, отстоявайки и защитавайки правата на всички работници.

Желаем от все сърце да продължавате да градите с любов и отговорност синдикалната дейност на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“, за да се чустват нейните членове защитени и уверени. Нека синдиката остане на висотата на очакванията на българските трудещи се граждани,  да пазим доброто му име и заедно с другите ни социални партньори да градим една по-справедлива и по-добра България, в която да остават да живеят, учат и работят нашите деца и внуци.

С уважение, чест и почитание:
инж. ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСС

ЦВЕТЕЛИНА БИКАРСКА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСС

                            57544661_1060309324166257_2048382341411241984_o

Коментари са забранени.