Честит международен ден на труда

Бъдете живи и здрави, строители!
Поздравяваме вас и семействата ви с Международния ден на труда 1 май – официален празник на Синдикатите.
От все сърце желаем на всички здраве и успехи в личния и обществен живот!

Тази година, за съжаление, празникът е под знака на глобалната пандемия с COVID-19 и негативното отражение върху всички сфери на социално-икономическия живот.

Наред с всички трудности днес, в реални и създаващи много тревоги условия, можем да оценим какво стои зад израза герои на труда. Енергията, себеотдаването и смелостта на хиляди, които са на своя пост, независимо от всички рискове – медицински работници, полицаи, пожарникари, заети в транспорта, държавната и общинската администрация и др. Лицата на всички тези смели хора са лицата на достойния труд! Всички те са надеждата, вплетена в 1 май – за солидарност, сила и нестихваща борба

От години на този ден милиони работници се изправят като един, за да отправят силното си послание – животът на трудещите се трябва да бъде по-справедлив и по-достоен. Днес, повече от всякога, вярваме в това!

И нашата федерация, като основен член на КНСБ изразява своята решителност за борба против всички форми на дискриминация на работното място, за реализиране на пълна заетост, създаване на безопасни и здравословни условия на труд, в които човек може да прилага напълно своя потенциал и да живее достойно.
Искаме нашите деца да постигнат по-висок жизнен стандарт от нашия!

С уважение,
екип ФНСС

Коментари са забранени.