„Щрабаг“ ЕАД получи наградата „Прометея“ за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на хората

По идея на проф. д-р Желязко Христов от 2008 година КНСБ инициира учредяването на наградата „ПРОМЕТЕЯ”. Тя се връчва на български фирми, които носят „огъня” на хуманизацията на условията на труд – утвърждават добрата практика и издигат името на българските фирми в голямото европейско семейство.

Фирма „Щрабаг“, НДК и Националната Финансово-стопанската гимназия- София бяха отличени с наградата на КНСБ „Прометея“ за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на хората. На специална церемония в сградата на конфедерацията бяха връчени статуетките, изработени от скулптора Красимир Трендафилов.

58379123_444389949665483_1680879530538958848_nSTRABAG SE e международна компания, активна в строителния бранш със седалище във Виена, Австрия. На българския пазар STRABAG SE присъства от 2001г, а от 2008г учредява дъщерното си дружество ЩРАБАГ ЕАД с над 300 души персонал. До момента групата има филиали във всички региони на България, имащи отношение към пазара. Компанията оперира във всички строителни сектори, особено в транспортна инфраструктура, високо строителство, гражданско строителство, железопътно строителство, полагането на канализационни и тръбопроводни мрежи, както и за проекти за строителство на обекти, свързани с екология.

IMG_3286В България ЩРАБАГ ЕАД е гарант за качество в пътното строителство при изграждането на пътища и пътни съоръжения от асфалт и бетон с продукти собствено производство, сертифицирани от лаборатории. Модерната строителна механизация и разнообразният спектър от строителни дейности, дори и след датата на приключване на проекта, гарантират безпроблемното изпълнение на поръчките и постигането на трайни и висококачествени резултати.

В България дружеството е сертифицирано по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (ISO 45001), както и множество други изискуеми от бранша сертификати. Има учреден Синдикат с над 100 членове, работещ в синхрон с учредените КУТ и ГУТ по места. В компанията има обучени над 40 човека за координатори за безопасност по обектите, гарантиращи висока степен на безопасност и култура на обектите, доказано и с нулеви инциденти през последните 5 години. Въведени са различни социални пакети, подпомагащи работещите в различни форми, като завишен процент прослужено време, финансово компенсиране в периодите на застой, допълнителни дни платен отпуск до 9 дни, пари за храна, разширен медицински пакет, допълнителна материална защита в случай на уволнение, допълнителна помощ при пострадали от инциденти, подпомагане на пострадалите членове на семейства в случай на фатален инцидент.

През 2018 година не са допуснати трудови злополуки.

Осигуряването и утвърждаването на здравословна работна среда е нормално и устойчиво обстоятелство при взаимоотношенията между Изпълнителния директор на „ЩРАБАГ“ и действащата синдикална организация.

„В този ден, в който ние отдаваме почит на тези наши братя и сестри, които са загинали или пострадали при трудови злополуки и правим анализ на ситуацията в страната на безопасните и здравословни условия на труд, не можем да подминем и не покажем и добрата страна на това, което се случва в България и българския бизнес“, каза вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов в навечерието на 28 април- Международния възпоменателен ден на загиналите и пострадалите работници при трудови злополуки. Паметта на загиналите беше почетена с едноминутно мълчание и пускането на 92 черни балона в небето.

Коментари са забранени.