Юбилейната среща на МОТ приключи с декларация за бъдещето

Исторически документ, който очертава бъдещето на труда през следващия век и брани стотици милиони работници от произвола на дигиталните платформи и трансграничните корпорации. С това приключи работата на юбилейната сесия на МОТ в Женева, с която бе отбелязана 100-годишнината на организацията.
Вицепрезидент на сесията от групата на работниците беше президентът на КНСБ Пламен Димитров.

108th (Centenary) Session of the International Labour Conference. Geneva, 10-21 June 2019Ангажиментът е исторически, защото поставя човека в центъра на бъдещето. Не само работникът, а всички хора, независимо къде полагат труд – в дистанционни платформи, мултинационални компании, вериги за доставки или в неформалната икономика, коментира Пламен Димитров.
„Декларацията е програма за защитата на правата на всички работници в момент, когато светът е изправен пред огромни предизвикателства, свързани с изменението на климата и дигиталната трансформация“, обяви и генералният секретар на МКП Шарън Бъроу.

Целта на декларацията е да защити стотици милиони работници, които са в капана на неформалната икономика или чиито работни места са несигурни, опасни и недостатъчно платени, за да живеят нормално техните семейства. Тя обхваща както работещите на пълно работно време, така и тези в експлоатационните вериги за доставки и нарастващите бизнес платформи.

Основа на декларацията са новите бизнесмодели, например дигиталните платформи, които напълно задраскват досегашните трудови задължения и привилегии на работниците. Това ерозира работните места по света, констатира МОТ. Документът на практика представлява надграждане на защитата на хората на труда, която да се разпростира върху всички работници по света.

Друго предизвикателство е нисковъглеродната икономика. Декларацията призовава за справедливи мерки за защита и препитание на тези, които ще бъдат засегнати от икономика без въглеродни емисии или пък от дигитализацията.

Колективното договаряне, диалогът между синдикати, работодатели и правителства. Трансгранични действия за гарантиране на правата на работниците във веригите за доставки са част от другите акценти в декларацията за бъдещето на МОТ.

„Конференцията за стогодишнината напомни на света колко е важна Международната организация на труда, най-старата и най-важна от всички институции. Тя осигурява защита на най-уязвимите и осигурява права на работещите. С безпрецедентни нива на неравенство, свиване на демократичното пространство и ера на гняв, където корпорациите имат твърде много власт, а хората твърде малко, МОТ е основна опора“ – заяви Пламен Димитров.

Коментари са забранени.