29 години ФНСС

Братя и сестри синдикалисти,

Изключително ми е приятно от свое име и от името на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати да поздравя всички членове на нашата федерация по повод 29-тата годишнина от създаването и.

Използвам случая да Ви благодаря, че не се подадохте на конюнктурата и заедно успяхме да не потънем в ежедневието, а останахме непримирими поборници за правата на работещите хора в България. Знаем, че е трудно 29 години да се изправяме срещу подлостта,  злото и несправедливостта, но ние сме синдикалисти, ние сме тези които сме тук и сега и днес след 29 години, сме Тези, които устояхме на предизвикателствата на времето и сме една от организациите, която оцеля.  Извървяхме труден път, преодоляхме много предизвикателства, но това  направи нашите успехи още по-радостни.

През всичките тези години ФНСС се превърна в символ на експертност и откритост в социалния диалог, както с изпълнителната власт така и с работодателите. Основното ни предизвикателство днес е преоткриването на силата на колективното солидарно действие за да отстояваме с пълна сила правата на работещите хора.

Изразявам дълбоката си увереност, че съвместната ни работа през всичките тези 29 години ще съдейства на българските строителни фирми да заемат заслуженото си място на националните, европейски и световни пазари.

Искам да Ви благодаря за упорития труд, за Вашите професионални умения и опит, защото без тях реализирането на нашите приоритети и цели не би било възможно.

Днес Федерация на независимите строителни синдикати е носител на автентичната и гражданска енергия в строителният отрасъл,  доказа се, като успешен партньор в разработването на нови законодателни актове и механизми, допринасящи за гарантирани трудови права на работещите и създаване на условия за достоен труд.

Нека всяко НАШЕ начинание да е изпълнено с онзи пълноценен смисъл, който влагаме в представата за един борбен синдикат, отстоявайки и защитавайки правата на всички работещи строители.

Желаем от все сърце на всички Вас строители да продължавате да градите с любов и отговорност синдикалната  дейност на Нашата Ваша федерация, за да се чустват  членовете ни защитени и уверени. Нека синдиката ни остане на висотата на очакванията на българските трудещи се строителни работници,  да пазим доброто му име и заедно с другите ни социални партньори да градим една по-справедлива и по-добра България, в която да остават да живеят, учат и работят нашите деца и внуци.

Да си пожелаем успех по синдикалния път!!!

С уважение, чест и почитание:

инж. ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА,                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСС

 


 

Коментари са забранени.