33 години ФНСС – Гласът на наемните строителни работници!

Скъпи синдикални членове, строители!

За мен е чест и удоволствие най-сърдечно да Ви поздравя по случай 33тата годишнина от създаването на Федерация на независимите строителни синдикати.

Пожелавам трудът Ви да бъде винаги силно търсен, високо ценен, достойно заплатен, устойчив и безопасен, да носи удовлетворение, да е повод за гордост, да създава уют и красота. Всички Вие носите съзидателна сила и градите с ръцете, умът и таланта си.

imagesВ трудните времена през които преминаваме, повече от всякога е нужно не да рушим, а да градим и създаваме, с вяра, умения и надежда за по-добро бъдеще! Вие знаете как!

Желая Ви най-вече здраве, на Вас, екипите и семействата Ви, благополучие, енергия, все по амбициозни и значими проекти, успешна реализация и радост от постигнатото! Не спирайте да градите България! Заедно за още много строежи! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА/

Коментари са забранени.