Архив: Новини

Проучване на МКП в 86 държави: Подкрепа на доходите почти липсва

Повече пари в момента в света се харчат за спасяване на бизнес (в 29% от държавите), отколкото за осигуряване на отпуск по болест за работниците (21% от страните). Въпреки нуждите на милиони хора, подкрепата за доходите е налице само в 12% от страните. Това показва първото глобално проучване на Международната конфедерация на профсъюзите ITUC COVID-19 за...
Повече

Становище на КНСБ по проекта за изменение на Закона за държавния бюджет

Оценка на макроикономическите параметри Според КНСБ актуализация на бюджета е повече от наложителна в условията на пандемия и навлизането на страната ни в рецесия. За съжаление, към момента повечето международни прогнози са насочени към очакването, че рецесията ще се превърне в сериозна икономическа и финансова криза. По първоначални оценки тази криза ще бъде по-голяма от последната...
Повече

НОИ вече издава ПИК и по електронен път след предложение от КНСБ

Националният осигурителен институт (НОИ) предостави възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Предложението за въвеждане на услугата, за да бъдат облекчени гражданите, бе направено от КНСБ. Конфедерацията благодари на ръководството на института за бързата реакция. Услугата е достъпна за потребителите през Системата за сигурно електронно връчване...
Повече

Предложения на КНСБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

След запознаване с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката КНСБ представи своите бележки и предложения пред председателя на енергийната комисия в парламента г-н Валентин Николов с копие до министър Теменужка Петкова. Предложенията за промени в Закона за енергетиката, които регламентират връщането на надвзетите суми от обществения доставчик на природен газ,...
Повече