Архив: Новини

Минимални изисквания за микроклимата на работните места

В Държавен вестник , брой: 63/ 1.8.2014 г. е обнародвана Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Наредбата влиза в сила от 01.11.2014г. Наредбата  определя: 1.    граничните стойности на параметрите на микроклимата: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване; 2.    минималните изисквания за защита на работещите...
Повече

Правила и норми за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Наредбата се издава на основание чл. 125, ал. 2 от ЗМВР и отменя Наредба № Iз-2377 от 2011 г. на Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Влиза в сила от 1 ноември 2014г. Новата наредба отменя Наредба № Iз-2377 от 2011...
Повече

Трудовата агенция Atlanco Rimec осъдена за социален дъмпинг в европейския строителен сектор

Три години, след  като Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването (ЕФРСД) стартира мощна кампания срещу ирландската агенция за временна работа Atlanco Rimec, заради експлоатацията на хиляди чуждестранни работници от различни страни на Източна Европа, първите резултати вече са видими. На 14 март 2015 г. френската строителна компания Bouygues, която е основен контрактор на Atlanco...
Повече

Втори семинар по проект „Командироване на работници: укрепване на административното сътрудничество и достъпа до информация”

В периода 10-13 март 2015 година в Остенде, Белгия се проведе втори семинар по проект „Командироване на работници: укрепване на административното сътрудничество и достъпа до информация”. В семинара взеха участие по трима представители на синдикатите от шест партньорски държави, както и представители на техните инспекции по труда. Работата на семинара бе насочена към запознаване с предимствата и...
Повече