Архив: Новини

Символична стачка в „Енемона“ АД

Във връзка със закъснение в изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на "Енемона" АД, на основание чл.10 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, СО при "Енемона" АД към ФНСС - КНСБ с председател Ивайло Комитски, СО при "Енемона" АД към ФСИВ - ПОДКРЕПА с председател Йордан Йорданов и СО при "Енемона"...
Повече

Ползване на платен годишен отпуск

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде депозирано...
Повече

7 октомври – Световен ден за достоен труд

В повече от 130 държави в целия свят 7 октомври се чества като Световен ден за достоен труд. Отбелязва се по решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите и обединява синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните права и солидарност. Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите...
Повече

Предстоят Регионални срещи!

През есента на  2014г. ще се проведат поредица от регионални срещи на Конгресното ръководство и ръководствата на основните членове на КНСБ с председателите на СО, представители основните членове и на регионалните структури на КНСБ във връзка с подготовката на Националната конференция, посветена на 25-та годишнина на Конфедерацията. Тези срещи имат за цел да представят основните ни...
Повече