За какво можеш да получиш обезщетение?

От държавното обществено осигуряване (ДОО) ти имаш право:
•  Да получаваш вместо трудово възнаграждение парично обезщетение за временна неработоспособност поради заболяване.
•  Да получиш парично обезщетение при трудова злополука или заболяване от професионална болест.
•  Да получаваш парични обезщетения за:

>     санаторно-курортно лечение;
>     при належащ медицински преглед или изследване;
>     при карантина или отстраняване от работа от здравните органи;
>     за гледане на болен член от семейството;
>     за придружаване на болен член от семейството при медицински преглед, изследване или лечение;
>     за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение.

Във всички тези случаи имаш право на болничен отпуск, удостоверен с болничен лист и на парично възнаграждение или обезщетение по посочените по — горе схеми.

•     Да бъдеш трудоустроен на друга, по-лека работа за времето, през което си с намалена работоспособност поради болест, злополука, бременност, кърмене на дете или при напреднал етап на лечение инвитро. През това време имаш право и на парично обезщетение, ако на новата работа си с по-ниско среднодневно възнаграждение.

•     Да получаваш парично обезщетение при бременност и раждане за период от 410 календарни дни. Ако си баща/осиновител също имаш право да получаваш парично обезщетение при раждане на дете след като то навърши 6-месечна възраст за остатъка до 410 календарни дни, ако ползваш отпуска вместо майката и с нейно съгласие. Обезщетението и в двата случая е в размер на 90 процента от среднодневното ти възнаграждение през последните 18 месеца. Условие за получаването му е наличието на 12 месеца осигурителен стаж.

•     Освен това, ако си баща имаш право при раждане на детето си да получаваш обезщетение при горните условия и размери за срок от 15 календарни дни считано от датата на изписване на детето от лечебното заведение, ако ползваш този вид отпуск.

•     Да получаваш парично обезщетение за отглеждане на малко дете. Обезщетението е в размер на сума, определена в Закона за бюджета на ДОО и се изплаща до навършване на двегодишна възраст на детето. Полага се както на майката или осиновителката, така и на бащата или осиновителя, ако той реши да използва този вид допълнителен платен отпуск.

•     Да получаваш парични помощи за:

>     профилактика и рехабилитация (получаваш безплатни нощувки, помощ за храна и безплатни медицински процедури);
>     помощно-технически средства при увреждане или инвалидизиране (слухови апарати, специални ортопедични обувки, инвалидни колички и други приспособления за инвалиди, и т.н.).

Съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ, когато починалият в семейството е бил осигурен в ДОО.