Моите трудови права

трудови праваВ този раздел на сайта на Федерация на независимите строителни синдикати искам да представя на твоето внимание твоите трудови права, така че да ги разбереш, знаеш и да ги отстояваш. Трудови права, които имаш като български и европейски гражданин, трудови права в пазарна реалност и икономическа криза, права, за които направихме възможното да бъдат разписани в закони, защото най-добрият тил на работника са трудовите закони.

Синдикалните експерти направиха всичко възможно чрез социалния диалог, който водихме с държавата и работодателите, да защитим и да пренесем най-добрите регулации, установени с директивите на Европейския съюз, Хартата за основните права на Европейския съюз, Европейската социална харта, конвенциите и препоръките на МОТ и др..

През 2011г. основният трудов закон, Кодексът на труда, претърпя няколко съществени промени. Заедно с теб се опитахме да разработим и защитим най-добрите мерки, с които да запазим твоята заетост по време на криза. Разписахме в закона ясен ред за ползване и отлагане на твоя платен годишен отпуск, за да ти помогнем, да го ползваш през календарната година, за която ти се полага. Заедно с работодателските организации се споразумяхме в специални споразумения да дадем уредба на дистанционната и надомната работа. Законът вече защитава твоя труд на надомен работник, като ти осигурява право на работно място, работно време и заплащане на надомния труд.

Не забравяй
Твоята синдикална организация е твоят най-предан защитник в отстояването на твоите човешки, трудови и осигурителни права и в частност на правото ти на труд, социално и здравно осигуряване, заплащане и др.
Вярвай в своите права и ги отстоявай. Бъди наистина гражданин с права, а не безправен поданик. Когато се нуждаеш от помощ не се колебай да потърсиш своя Отраслови синдикат.

Запомни
ФНСС е основен член на КНСБ, и те заедно с останалите структури на синдиката водят борба за утвърждаване на трудовите права на своите синдикални членове и винаги са готови да ти окажат помощ за защита на правата ти.
По всяко време в сградата на Федерация на независимите строителни синдикати нашите експерти ще се опитат да ти разяснят твоите синдикални и трудови права, в частност: правото ти на сдружаване в синдикални организации, правото ти на участие в колективни трудови преговори и в законно организирана стачка, както и твоите осигурителни права.

Нека всеки от нас добре да познава трудовите се права и да ги отстоява, да ги търси без да е необходимо да бъде юрист.
Ти си работник или служител, човек на физическия или умствения труд, но ти си и синдикалист. Моля те, прочети внимателно всичко написано тук за твоите трудови права. Ползвай го винаги при нужда!

I. ПРАВИЛАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!
II. КАКВО ТИ ДАВА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ?
III. ТИ И ТВОЯТ РАБОТОДАТЕЛ.
IV. ВСЕКИ ТРУД СЕ ЗАПЛАЩА.
V. РАБОТА, ПОЧИВКА, ОТПУСКИ.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.