Обучения и семинари

Според ръководството на Федерация на независимите строителни синдикати, високата информираност е основен фактор за Вашето развитие и успех. Имайки за цел да помогнем на Вас и членовете на вашата синдикална организация, като повишим квалификацията ви или ви преквалифицираме, ние периодично организираме обучения, семинари и конференции, насочени към:

–       Колективно трудово договаряне
–       Успешно водене на колективни трудови преговори
–       Безопасност и здраве на строителната площадка
–       Оценка на риска
–       Работа в екип
–       Работа на КУТ и ГУТ
–       Иновативни мерки за мониторинг и контрол на условията на труд
–       Социален диалог – инструмент за разработване и осъществяване на социални политики
–       Ограничаване и превенция на сивата икономика в строителния сектор
–       Индустриални отношения:

  • Основи на индустриалните отношения
  • Икономика, социална политика и мениджмънт
  • Икономика на труда
  • Трудови и осигурителни отношения
  • Колективно трудово договаряне и трудови конфликти

–       Ключови компетенции:

  • Работа в интеркултурна среда
  • Работа в мрежа
  • Лидерство
  • Управление на промяната

и др.

Ако желаете да се запознаете с последните нововъведения и промени, ние ви предоставяме възможност да получите адекватна информация и насоки в отделните сфери. Нашият екип от висококвалифицирани лектори и специалисти ще ви дадат полезни съвети и свежи идеи.