Лицензия

Лицензията на Център за професионално обучение „Кольо Фичето“ към сдружение „Федерация на независимите строителни синдикати“ е с № 2015121270 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация съгласно чл.12, т.1, 2 и 6 и в съответствие с чл.49а, ал.1 от Закона за професионалното образование и по следните професии и специалности съгласно Заповед №ЦПО-45/11.12.2015 г.:

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220101 Електрически машини и апарати

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220102 Електроенергетика

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220103 Електрообзавеждане на производството

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220107 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220109 Електрически инсталации

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

    Професия: 522010 Електротехник

    Специалност: 5220110 Електродомакинска техника

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220201 Електрически машини и апарати

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220206 Електрообзавеждане на железопътна техника

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220210 Електрически инсталации

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220211 Електродомакинска техника

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522020 Електромонтьор

      Специалност: 5220212 Електроенергетика

 1. Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика

      Професия: 522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения

      Специалност: 5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582010 Строителен техник

      Специалност: 5820101 Строителство и архитектура

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582010 Строителен техник

      Специалност: 5820103 Водно строителство

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582010 Строителен техник

      Специалност: 5820104 Транспортно строителство

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820302 Кофражи

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820303 Армировка и бетон

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820304 Зидария

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820305 Мазилки и шпакловки

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820306 Вътрешни облицовки и настилки

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820307 Външни облицовки и настилки

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820309 Бояджийски работи

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820310 Строително дърводелство

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820311 Строително тенекеджийство

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582030 Строител

      Специалност: 5820312 Покриви

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582040 Строител – монтажник

      Специалност: 5820401 Стоманобетонни конструкции

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582040 Строител – монтажник

      Специалност: 5820402 Метални конструкции

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582040 Строител – монтажник

      Специалност: 5820403 Сухо строителство

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582040 Строител – монтажник

      Специалност: 5820404 Дограма и стъклопоставяне

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582040 Строител – монтажник

      Специалност: 5820405 Изолации в строителството

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

      Специалност: 5820501 Вътрешни ВиК мрежи

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

      Специалност: 5820502 Външни ВиК мрежи

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582060 Пътен строител

      Специалност: 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582060 Пътен строител

      Специалност: 5820602 Строител на релсови пътища и съоръжения към тях

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582080 Помощник в строителството

      Специалност: 5820801 Основни и довършителни работи

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582090 Помощник пътен строител

      Специалност: 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения

 1. Професионално направление: 582 Строителство

      Професия: 582090 Помощник пътен строител

      Специалност: 5820902 Релсови пътища и съоръжения

Licenziq 1 Licenziq 4 Licenziq 3 Licenziq 2