Recent Posts by stroitel

Синдикати и работодатели договориха минималните осигурителни доходи за 2014 г.

На 26 август 2013 г. приключи договарянето и се подписа споразумение между Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ (ФНСС), Федерация "Строителство, Индустрия и Водоснабдяване" - "Подкрепа" и работодателската структура в лицето на Камара на строителите в България (КСБ), за определяне на минималния осигурителен доход за икономически дейности „Строителство на сгради”, „Строителство и съоръжения” и...
Повече

Нов ОКТД за отрасъл „Строителство“

На 19 декември 2012 година в Камарата на строителите в България бе подписан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство" между работодатели и синдикати. Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикалните организации - Федерация „Строителство, индустрия и...
Повече

Recent Comments by stroitel

    No comments by stroitel yet.